Drogförebyggande arbete

Projekt Vision Nolltolerans

Vision Nolltolerans är ett samlingsprojekt för ANDTS-förebyggande arbete på Åland.

Projektet Vision Nolltolerans arbetar förebyggande och samordnande i frågor kring riskbruk och missbruk av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS), bland annat genom samverkansgrupper, utbildning, information, metodstöd och kampanjer. Målgruppen är alla som bor på Åland och målsättningen är en höjd debutålder för ANDTS, minskade ANDTS-relaterade skadeverkningar och en minskad totalkonsumtion på Åland.

Projektet startades år 2013 på initiativ av Ålands landskapsregering.

Kurser

Kontakt

  • Anna Hannus

  • tfn :
   0457 3447 937

  • Anna är projektledare för Vision Nolltolerans.

  • Skicka e-post
  • Estera Jurgutyte

  • tfn :
   044 788 3761

  • Estera arbetar som projektassistent för projektet Vision Nolltolerans.

  • Skicka e-post