Skolpersonal

En skola med hälsan i fokus

Här har vi samlat information för dig som arbetar med elever från förskoleålder till unga vuxna. Folkhälsan har ett brett utbud av hälsofrämjande verksamheter för skola och eftis.

Till våra kompetensområden hör arbete för trygga relationer, fysisk aktivitet och återhämtning, kost, jämställdhet, sexuell hälsa och simundervisning.

Med våra verksamheter vill vi inspirera dig att arbeta med hälsa och välmående under hela skolåret – både när det gäller personal och elever.

Vi ordnar just nu

Välj region för att se vad som ordnas nära dig. Klicka på en av kurserna för att få mer detaljerad information.

Våra nätverk

Här hittar du information om våra olika nätverk.

Folkhälsan upprätthåller nätverk för lärare. På träffarna lyfter vi aktuella teman inom skolans värld. Vi har också möjlighet att utbyta idéer och tankar, lära av varandra och sprida egna erfarenheter. Träffarna riktar sig till lärare i alla stadier. Vi strävar till att ses en gång per termin. Träffen är avgiftsfri och vi bjuder på lunch och kaffe. 

Våra träffar ordnas i olika regioner. Genom att klicka på en region och kurs ovan får du mera information och kontaktuppgifter.

Tränarnätverket riktar sig till alla tränare, ledare och styrelsemedlemmar inom föreningsidrott, både inom lag- och individuell idrott. Det övergripande målet för nätverket är att tillsammans stöda barnens idrottsutveckling och vilja att fortsätta med sitt fritidsintresse. Nätverksträffarna ger deltagarna grenöverskridande erfarenhetsutbyte, info om aktuella frågor inom trygg idrott för barn och unga samt möjlighet att diskutera utmaningar, behov och möjligheter inom idrotten. Träffarna är avgiftsfria. 

Våra träffar ordnas i olika regioner. Genom att klicka på en region och kurs ovan får du mera information och kontaktuppgifter.

Folkhälsans skolkuratornätverk riktar sig till skolkuratorer inom den grundläggande utbildningen och andra stadiet. Vi ordnar avgiftsfria nätverksträffar två gånger per år, en träff i Nyland och en träff i Österbotten. På träffarna lyfts aktuella teman upp och träffen ger möjlighet att samverka och utbyta erfarenheter med andra i samma yrkesgrupp. Via nätverket får du också information om aktuellt på Folkhälsan som berör skolkuratorer. 

Våra träffar ordnas i olika regioner. Genom att klicka på en region och kurs ovan får du mera information och kontaktuppgifter.

Nätverket riktar sig till utbildade FHille- guider. Träffarna är avgiftsfria och vi träffas 2- 3 gånger per läsår. Nätverksträffarna sker regionsvis, i norra Österbotten, södra Österbotten, Åboland och huvudstadsregionen. Träffarna är till för att ge kraft, inspiration, utbyta tankar och erfarenheter. Vi tar upp teman som bl a positivt samspel, föräldrakontakt, mångkulturalitet. Dessutom får du också aktuell information från Folkhälsan som berör hälsofrämjande och familjer. 

Våra träffar ordnas i olika regioner. Genom att klicka på en region och kurs ovan får du mera information och kontaktuppgifter.

På Trappanforum träffas personer som är utbildade i Trappan-modellen. Målsättningen är att upprätthålla kunnandet, ta del av aktuell forskning och få ny kunskap inom det våldsförebyggande arbetet samt få handledning för egna aktuella Trappancase. Trappanforum ordnas i huvudstadsregionen 1-2 ggr/ år. Träffarna är avgiftsfria. 

 

Det är gott att äta - om unga och kost

Det är skönt att sova - om unga och sömn

Det är roligt att röra på sig - om unga och fysisk aktivitet

I en hälsofrämjande skola verkar elever, skolpersonal och vårdnadshavare tillsammans för sin egen och andras hälsa och livskvalitet. Helhetssynen på hälsa integreras i vardagen. 

Vi vill betona följande byggstenar i en hälsofrämjande skola: 

  • Individer möte varandra respektfullt och tar eget ansvar för sin närmiljö.
  • Delaktighet uppmuntras och skolan strävar efter att individer skapar förändring genom aktivt handlande. 
  • Skolan uppmuntrar till fysisk aktivitet och hälsosamma kostvanor. 
  • Det finns ett gott samarbete mellan elever, mellan personal samt mellan elever och personal. 
  • Även samarbetet med hemmet och samhället prioriteras. 
  • Såväl personalens som elevernas hälsa och arbetsförmåga främjas målmedvetet. 
  • Skolan har en fungerande elevvård. 
  • God kommunikation och goda relationer betonas.