Tjej- och killgrupper

Träffar på egna villkor

Grupperna är en meningsfull, rolig och hälsofrämjande fritidsverksamhet. Syftet är att stärka självkänslan och få diskutera aktuella teman och prova på nya saker i en trygg grupp med vuxen närvaro

Tjej- och killgrupper ordnas för unga i årskurs 7 och uppåt. Oftast är det mellan 5 och 8 personer som träffas och de som deltar bestämmer själva programmet. I gruppen finns två vuxna ledare och gruppen träffas en gång i veckan 1,5-2 h. Verksamheten består av olika diskussionsteman, aktiviteter och studiebesök, enligt deltagarnas önskemål och behov.

För dem som går i årskurs 1-6 finns en särskild typ av tjej- och killgrupper: Ronja- och Birkgrupper.

Välj din region för att se grupper nära dig

Du kan klicka på en grupp för att få fram mer detaljerad information. Om ingen region nära dig visas finns inga grupper insatta just nu. Om du vill ha information om kommande grupper kan du kontakta en av personerna längst ned på sidan.

Frågor och svar

Tjejgrupperna erbjuds endast på de orter och i de skolor där det finns två vuxna ledare som gått Folkhälsans utbildning. Du kan kontakta Folkhälsans lokalförening och fråga efter verksamheten, så kan de i bästa fall hitta ledare till en grupp.

För att starta en Ronjagrupp behöver du ett ledarpar och någon som finansierar verksamheten. Prova om Folkhälsans lokalförening har möjlighet att betala er lön och verksamhetsbidrag. Annars kan du kontakta Hem och Skola eller någon ungdomsförening. Det ordnas inga ledarutbildningar nu, men du kan kontakta sara.sundell@folkhalsan.fi så kan ni komma överens om en kortare utbildning för er två och kanske flera, om det finns intresse på orten.

Viktigt att veta

För tillfället ordnas regelbundna utbildningar av ledare endast på Åland. Utbildningar kan ordnas för grupper på andra orter enligt efterfrågan.

Kontakt

  • Sara Sundell

   Sakkunnig jämställdhetsarbete

  • tfn:
   050 514 1818

  • Saras arbetspunkt finns i Nyland.

   Visa mer
  • Kontakta