Ung till ung

Unga stöder andra unga

UTU-elever är 16–19-åriga unga som stöder och informerar yngre i frågor kring bland annat hälsa, vänskap, jämlikhet och framtid. Utbildade UTU-elever kan beställas till klasserna 4–8 i närbelägna skolor.

Folkhälsan ordnar regelbundet utbildning av UTU-elever i skolor i Åboland och Nyland. Utbildningen är gratis och ger kunskap för att sedan kunna gå ut till skolklasser på uppdrag. Verksamheten ger UTU-eleven nya erfarenheter och kunskaper och de yngre eleverna en möjlighet att få höra om och diskutera aktuella teman med unga.

Välj din region för att se de kurser som vi just nu erbjuder

Viktigt att veta

För att bli UTU ska du vara intresserad av att leda grupper och tala med yngre om aktuella hälsofrämjande teman. Du deltar i en två dagar lång veckoslutsutbildning och en till två fortbildningar per termin. Utbildningen ger konkreta metoder för att kunna leda diskussion, lekar och övningar, ge information om olika teman och uppträda framför andra.

Kontakt

  • Sara Sundell

   Kontaktperson Nyland

  • tfn:
   050 514 1818

  • Kontakta
  • Gun Hoikkala

   Kontaktperson Åboland

  • tfn:
   050 539 4879

  • Kontakta