AKK (Alternativ & Kompletterande Kommunikation)

Kommunikationsutredning och handledning för unga

Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) stöder människors förmåga att kommunicera genom till exempel tecken som stöd, föremål, bilder, kommunikationspärmar eller elektroniska hjälpmedel.

Om ditt tal inte räcker till för att kunna kommunicera eller förstå vad andra säger finns det hjälpmedel i form av bilder eller text som kan stöda din kommunikation. Vi erbjuder kommunikationsutredningar och kommunikationshandledningar och ger råd och stöd till dig, din familj och näromgivning. Vi gör utredningar kring kommunikationshjälpmedel, till exempel kommunikationspärmar, och elektroniska lösningar som kommunikationsprogram på pekplatta eller pc. Vanligtvis handlar det om att träffas 2–5 ggr och fundera på ett lämpligt kommunikationshjälpmedel och handleda dig och din näromgivning i användningen. Vi träffas om möjligt gärna i er närmiljö.

Viktigt att veta

Kommunikationsutredning och handledning hör till specialsjukvården och därför behövs en remiss och betalningsförbindelse. Vi kan också göra delar av en utredning så att hjälpmedelscentralen (HNS hjälpmedelscentral/Tietoteekki eller övriga Tikotek i Finland) utreder hjälpmedlet, men vi handleder i användningen av det på mottagning eller i er närmiljö. Vi träffar er gärna för att individuellt anpassa olika hjälpmedelslösningar, till exempel genom nya bilder i kommunikationspärmen eller större mer omfattande profiler i kommunikationsappar eller program på pc. Vi gör även gärna AKK-handledning individuellt eller i grupp. Ta kontakt så funderar vi tillsammans hur vi går vidare!