Ergoterapi

Ergoterapi för unga

Inom ergoterapin träffar vi unga som av olika orsaker har svårt att klara sin vardag. Målet är att hitta en balans mellan vardagsaktivitet, vila och fritid.

Om du har har problem med koncentrationen, finmotoriken eller begränsade sociala färdigheter kan du ha nytta av ergoterapi. Ibland kan man också behöva ergoterapi till följd av en sjukdom eller en olycka som gör att man inte klara sig så bra självständigt.