Ergoterapi i Helsingfors

Ergoterapi kan behövas som stöd för att du ska lära dig att fungera så självständigt som möjligt i din vardag. I ergoterapin tränar du bland annat att klara av din skolgång, dina fritidsaktiviteter och ditt boende.

Ring oss

Folkhälsans huvudbyggnad, ingång från Paasikivigatan
Tid: Vardagar kl.08.00 - 16.00
Plats: Folkhälsans huvudbyggnad i Helsingfors
Adress: Paasikivigatan 1, 00250 Helsingfors
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab
Telefon: 044 788 5965

Pris

Ergoterapiundersökning 45 min 110 euro (på mottagningen)
Ergoterapi 45 min 105 euro (på mottagningen)
Ergoterapi 60 min 120 euro (på mottagningen)
Ergoterapi 90 min 180 euro (på mottagningen)
Till oss kan du komma antingen med servicesedlar eller en betalningsförbindelse från FPA, bashälsovård eller specialsjukvård. Du kan också kontakta oss som självbetalande.

Målen ställs upp utgående från en ergoterapiutredning och fokuserar på att du ska hitta sätt att fungera i vardagen.

Om du upplever att du skulle behöva stöd eller hjälp inom några av följande områden kan ergoterapi vara en bra habiliteringsform:

 • Skolarbetet
 • Exekutiva funktioner (planera och genomföra olika aktiviteter)
 • Uppmärksamheten och koncentrationen
 • Växelverkan och sociala situationer
 • Beteendet
 • Fin- och grovmotoriken
 • Visuella gestaltningen och öga-hand-samarbetet
 • Att tolka och bearbeta sinnesintryck
 • Utföra vardagliga sysslor
 • Fritidsaktiviteter

Ergoterapin hålls oftast individuellt, men terapin kan också ske i grupp. Vid behov samarbetar ergoterapeuten med dina föräldrar och övriga nyckelpersoner i din vardag (till exempel lärare eller assistenter).

Kompetensbeskrivning

Neurologi
MAP-skolning

Neuropsykiatri
Neuropsykiatrinen coach
Toiminnan ohjaus
Lives in Balance
Tarkkaavaisuushäiriöisen oppilaan tukeminen koululuokassa
Använda iPad i terapin,

Sensomotorik

Självkänsla och beteende hos barn
Theraplay, grundkurs
Käyttäytymisanalyysi, haastavan käyttäytymisen ennaltaehkäisy, sosiaaliset- ja tunnetaidot, itsehallinta
Perhetyö ja kognitiivinen kkäyttäytymisterapia, erityislapsen vanhemmuus ja positive parenting program

Övriga
Synanvändning i vardagen

FPA stödd rehabilitering

Här finner du länkar och information om rehabilitering med stöd från FPA.

På denna sida hittar du information om urvalskriterier, genomförande och ansökningsförfarande.

https://www.kela.fi/web/sv/kravande-medicinsk-rehabilitering 

Kontaktuppgifter till FPA byråer hittas på adressen 

www.fpa.fi/byraer

Telefonnummer till FPA hittas på adressen 

www.fpa.fi/telefonservice

Ergoterapeuter

  • Peter Granholm

   Ergoterapeut, Helsingfors

  • Ergoterapeut och neuropsykiatrisk coach vid Mottagningen för barn, unga och familjer i Helsingfors. Peter arbetar med utredningar, terapier (individuella & grupp), handledningar och kurser. Dessutom föreläser han. Peter åker gärna ut på daghems-, skol- och hembesök som ett led i terapi- eller handledningsarbetet. Peter har specialkunnande inom neuropsykiatri, utvecklingsmässiga problem, inlärningssvårigheter och dyspraxi. Arbetsspråk: svenska, samtal och handledning även på finska och engelska

   Visa mer