Ergoterapi i Jakobstad

Inom ergoterapin träffar vi unga som av olika orsaker har svårt att klara sin vardag. Målet är att hitta en balans mellan vardagsaktivitet, vila och fritid.

Kontakta oss

Tid: Vardagar kl.08.00-16.00
Plats: Östanlid
Adress: Östanpåvägen 32, 68660 Jakobstad
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab
Kontakt: Åsa Lindroos-Lönnbäck
Telefon: 044 066 5649

Pris

Till oss kan du komma antingen med servicesedlar eller en betalningsförbindelse från FPA, Vasa sjukvårdsdistrikt, Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun, social- och hälsovårdsverket i Jakobstad eller försäkringsbolag. Du kan också kontakta oss som självbetalande.

Om du har har problem med koncentrationen, finmotoriken eller begränsade sociala färdigheter kan du ha nytta av ergoterapi. Ibland kan man också behöva ergoterapi till följd av en sjukdom eller en olycka som gör att man inte klara sig så bra självständigt.

Ergoterapin sker i första hand i din egen vardagsmiljö och vi utgår alltid från dina behov. Vi kan träna bland annat av- och påklädning, att förstå regler och följa instruktioner, använda penna och sax eller att inleda och avsluta en aktivitet. Vi övar även upp förmågan att hantera olika känslor. Om det finns hjälpmedel som kan underlätta i vardagen så hjälper vi till att ordna det, och vi samarbetar också med dina föräldrar, lärare och andra i din närhet.

Vi kan också träna på att göra olika hushållssysslor, att sköta hygienen, uträtta ärenden eller på någon fritidsaktivitet som är viktig för dig. Vi fokuserar på de saker som är viktiga för att du ska kunna ha en fungerande vardag oberoende av om det handlar om självförtroende eller koordination.

Du kan komma på ergoterapi antingen hos oss på Östanlid eller så kommer vi hem till dig eller till din skola. Vårt arbetsområde sträcker sig från Karleby i norr till Vörå/Oravais i söder.

Välkommen att höra av dig till oss om du vill veta mer om vår ergoterapi!

Kompetensbeskrivning

Kliininen havainnointi
Haastava Käyttäytyminen – malttia arkeen toimintaterapian keinoin
Sensorisen Integraation perusteet

Övriga
Specialpedagogik

Tecken som stöd
GAS/ICF dokumentering

Neurologi
Återhämtning av armfunktion enligt Bobath-konceptet
Introduktionskurs i nonverbal guidning - Affolter

Neuropsykiatri
Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja – Neuropsykatrisk coach
Sensomotorik
Sensory Processing Measure – SPM

Övrigt
GAS/ICF dokumentering

Neurologi
Kinestetiikan peruskurssi
Malike - toimintavälinekoulutus

Neuropsykiatri
Att möta barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser

Sensomotorik
Sensomotorisk pedagog
Pågående SI-utbildning
Självkänsla och beteende hos barn
Barns självkänsla
Skolpsykologi - Träning av sociala färdigheter hos barn

Övriga
Tecken som stöd (AKK)
Första hjälp vid självmordsfara
GAS/ICF dokumentering

Övrigt

Nordisk friluftsliv
GAS/ICF dokumentering

FPA stödd rehabilitering

Här finner du länkar och information om rehabilitering med stöd från FPA.

På denna sida hittar du information om urvalskriterier, genomförande och ansökningsförfarande.

https://www.kela.fi/web/sv/kravande-medicinsk-rehabilitering 

Kontaktuppgifter till FPA byråer hittas på adressen 

www.fpa.fi/byraer

Telefonnummer till FPA hittas på adressen 

www.fpa.fi/telefonservice

Ergoterapeuter

  • Elin Andersson

   Ergoterapeut, Östanlid

  • tfn:
   044 066 5684

  • I mitt arbete strävar jag efter att du ska kunna fungera så självständigt som möjligt i din vardag. Jag arbetar främst med barn och ungdomar men har också vuxna klienter, till exempel strokeklienter. Med barn och unga övar vi upp koncentrationen och socialt samspel – vi jobbar bland annat med fin- och grovmotorik, koordination, gestaltning, på- och avklädning, minne, träna på att följa instruktioner, penngrepp och saxhantering. Vi försöker också se hur skol- eller hemmiljön kan anpassas/modifieras för att barnets vardag ska bli mera självständig och barnet ska behöva mindre hjälp. Terapin sker i den egna vardagen – antingen i hemmet, på daghemmet eller i skolan. Jag rör mig i hela Jakobstadsregionen och ner mot Oravais och mina arbetsspråk är svenska, finska och engelska. Jag är social och kommunicerar bra med människor av alla de slag och jag tycker om friheten i att kunna planera mina egna arbetsdagar. Arbetet som ergoterapeut är väldigt mångsidigt.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Carina Holmqvist

   ergoterapeut, Karleby

  • tfn:
   050 403 0084

  • I ergoterapin möter jag både barn, ungdomar och vuxna där utmaningarna kan vara allt från svårigheter med sociala färdigheter, bristande impulskontroll eller behov av stöd för att planera, genomföra och slutföra en process av något slag. Vissa klienter kan behöva hjälp med att klara av sina morgonrutiner eller med att klara sig självständigt hemma efter skolan. Med vuxna kan det gälla att lära sig leva i sin nya vardag efter t.ex en stroke. Jag jobbar både på svenska och finska och kommer främst att röra mig mellan Jakobstad och Karleby. Det allra bästa med mitt jobb är utan tvekan alla människomöten! Jag tycker om människor och har lätt för att få kontakt med folk i olika åldrar. I det här jobbet kommer man varandra nära eftersom man träffar klienterna i deras egen vardagsmiljö och jobbar tillsammans mot samma mål. Som ergoterapeut är jag lätt att möta, samt positiv. Jag jobbar lösningsorienterat och tycker om att få vara kreativ. Kreativitet är en god egenskap att ha i rollen som ergoterapeut, då man ibland behöver byta riktning i terapisituationen för att komma vidare.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Minna Söderlund

   ergoterapeut, Jakobstad och Karleby

  • tfn:
   044 788 1051

  • Jag arbetar främst med barn och unga och mitt arbetsfält sträcker sig mellan Karleby och Jakobstad. Terapin sker i den egna vardagsmiljön – antingen i hemmet, på daghemmet eller i skolan och tillsammans med klienten tränar vi upp olika typer av färdigheter – det kan handla om att stärka penngreppet, att utföra olika vardagssysslor, att öva upp sin koncentrationsförmåga eller stärka sin egen kroppsuppfattning. Alla har individuella behov och därför blir även terapin anpassad efter varje enskild klient. Jag tycker om när terapin är ”gömd” i leken och att barnet helt plötsligt har kommit vidare i utvecklingen utan att ha varit medveten om att man jobbat med en specifik utmaning under lekens gång. Nätverket runt varje klient är viktigt; föräldrar, skolpersonal, andra terapeuter och så vidare. Jag trivs när jag får träffa och jobba med alla dessa människor, men det allra bästa är förstås att se barnen utvecklas. Som terapeut är jag omtänksam, lugn och har bra tålamod. Det är också bra att kunna vara flexibel och kreativ, eftersom man behöver kunna byta vinkel ibland, om man märker att en övning inte fungerar. I framtiden hoppas jag kunna kombinera mera friluftsliv och ergoterapi, eftersom jag vet att naturen gör gott. Vid behov kan jag även pröva ut olika hjälpmedel för att underlätta vardagen för klienten. Mina arbetsspråk är svenska och finska.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Johanna Snellman

   ergoterapeut, Jakobstad

  • tfn:
   044 066 5684

  • Kontakta
  • Victoria Lassander-Sandin

   ergoterapeut, Jakobstad och Karleby

  • tfn:
   044 788 3682

  • Jag arbetar med barn, unga och vuxna, men den största klientgruppen är barn i grundskolan. Mina klienter har olika diagnoser, men jag arbetar även med klienter utan specifika diagnoser. Vi tränar bland annat koncentration, finmotorik, visuella färdigheter samt övar på hur man beter sig i olika situationer. Det är ett väldigt flexibelt jobb och jag tycker om att arbeta multiprofessionellt för att tillsammans med andra terapeuter, föräldrar och lärare hitta en gemensam målsättning för varje klient. Jag besöker ofta mina klienter på daghem, skolor eller hemma hos dem, men tar även emot klienter på Östanlid. I min roll som terapeut är jag ofta personlig, vilket gör att jag kommer rätt nära mina klienter. Jag vill att de ska veta vem jag är och att det ska vara roligt att träffa mig. Jag är rättvis men bestämd. Mina arbetsspråk är svenska, engelska och finska, och jag rör mig i huvudsak i Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby och Oravais.

   Visa mer
  • Kontakta