Ergoterapi Korsholm

Vi stöder ungdomars personliga resurser. Vi strävar efter att de unga ska uppnå maximal funktionsnivå genom meningsfulla aktiviteter och kunna vara delaktig i sin vardag. Vi gör hem- och skolbesök.

Tid: Vardagar kl.08.00-16.00
Plats: Folkhälsanhuset i Korsholm
Adress: Niklasvägen 1, 65610 Korsholm
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab
Kontakt: Eliisa Uusihaka, enhetschef
Telefon: 050 4073 483

Pris

Till oss kan du komma antingen med servicesedlar eller en betalningsförbindelse från FPA, Vasa sjukvårdsdistrikt, Social- och hälsovårdsverket i Vasa, övriga distriktets HVC eller försäkringsbolag. Du kan också kontakta oss som självbetalande. 

Målet är att stöda den unga i vardagslivet, i dagliga aktiviteter, skola, fritid och vila.
Ungdomar kan ha svårigheter med bland annat koncentration, finmotorik, gestaltning och sociala färdigheter. I ergoterapin tränar vi vardagsaktiviteter, att följa instruktioner och inleda och avsluta en aktivitet. Vi kan också prova ut olika hjälpmedel som den unga behöver. Målet är att öka ungdomarnas funktionsförmåga och deras möjligheter att delta i vardagsmiljön. Förutom att vi ger terapi strävar vi efter att handleda våra klienter i att delta i olika aktiviteter som sker utanför hemmet. 

Vi erbjuder också våra klienter möjlighet att pröva olika anpassade motionsaktiviteter och anpassade motionsredskap. Målet är att ungdomen ska kunna bekanta sig med olika idrottsgrenar, hitta en egen idrottsgren eller en egen hobby, få uppleva olika saker och delta i sociala evenemang.

Kompetensbeskrivning

Specialutbildning
Assesment and treatment of adults with neurological conditions, Bobath concept – basic course
CI-terapi
Tecken som stöd
Sinnenas samspel
Leikki toimintaterapiassa
NMES
Spegelterapi
Kinestetik grundkurs

MAPA
Kinestetik grundkurs
Stödtecken

FPA stödd rehabilitering

Här finner du länkar och information om rehabilitering med stöd från FPA.

På denna sida hittar du information om urvalskriterier, genomförande och ansökningsförfarande.

https://www.kela.fi/web/sv/kravande-medicinsk-rehabilitering 

Kontaktuppgifter till FPA byråer hittas på adressen 

www.fpa.fi/byraer

Telefonnummer till FPA hittas på adressen 

www.fpa.fi/telefonservice

Kontakt

  • Sofia Lönnvik

   ergoterapeut, Korsholm

  • tfn:
   044 788 1050

  • Sofia blev färdig ergoterapeut från Arcada i Helsingfors 2003. Hon har arbetat på Folkhälsan sedan 2006. Hon har gått tilläggsutbildning neurologisk rehabilitering (Bobath), grundkurs i kinestetik och har specialkunnande inom spegelterapi. Sofia tycker om att arbeta med barn och vuxna. Hon tar emot klienterna på mottagningen och genomför terapier som dagis-, skol- och hembesök. Helhetssynen på klientens situation är viktig i arbetet. Sofia arbetar på båda inhemska språken.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Linnéa Hjortman

   ergoterapeut

  • tfn:
   044 066 5682

  • Linnéa blev färdig ergoterapeut våren 2018. Hon jobbar med klienter i alla åldrar men den största klientgruppen är barn och unga. Terapin sker i första hand i klientens vardagsmiljö och därför är största delen av hennes arbete som daghems-, skol- eller hembesök. Hennes verksamhetsområde sträcker sig från Maxmo i norr till Kristinestad i söder. Linnéa trivs med arbetet och miljöombytet som kommer med det stora verksamhetsområdet. Språk: svenska, engelska, finska

   Visa mer
  • Kontakta
  • Elin Lövdal

   ergoterapeut, Korsholm

  • tfn:
   044 788 3727

  • Elin utexaminerades hösten 2019 från Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Därefter började hon genast arbeta som ergoterapeut på Folkhälsan. Elin trivs med att jobba med både barn och vuxna. Terapierna sker både som mottagningsbesök på Rehab Korsholm och skol-, dagis- samt hembesök. Elin betonar klientcentrerat, målmedvetet och mångsidigt arbete. Elin arbetar på svenska, finska och engelska.

   Visa mer
  • Kontakta