Närståendevård

Stöder du också någon - du är viktig!

Folkhälsans verksamhet är till för dig som tar om hand en närstående hemma. Närståendevårdare är alla som vårdar och har omsorg om en nära person som inte klarar sig självständigt i vardagen.

Kamratstöd, rekreation och information är kännetecknande för all vår verksamhet

 • Gruppverksamhet: samtalsgrupper, Lyfta tillsammans-grupper och anhörigcaféer
 • Öppna dörrar-kurser
 • Motionsgrupper
 • Rekreationsdagar - Må bra-dagar
 • Semesterdagar för närståendevårdare och vårdtagare
 • Föreläsningar och möten
 • Handledarutbildningar

Ta kontakt med oss och fråga om både verksamhet och om annat du behöver veta om närståendevård!

 

Projekt Erfarenhetsmentorer för närståendevårdare

Erfarenhetsmentorer för närståendevårdare är ett samarbetsprojekt mellan Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia och Folkhälsan. Syftet med projektet är att ta tillvara den erfarenhet och kunskap som finns bland personer som vårdar eller har vårdat en äldre närstående.

Har du erfarenhet av närståendevård, vill du dela med dig av dina erfarenheter eller känner du någon som du tror kunde vara intresserad? Sprid budskapet vidare eller ta kontakt med Pia Nabb (kontaktuppgifter längst ner på sidan). Mera information om projektet finns på Åbo Akademis webbplats. Ni kan också följa oss på Facebook.

Verksamhet för närståendevårdare

Börja med att välja region för att se vad som ordnas nära dig. Klicka sedan på en av kurserna för att få mer deltaljerad information

Ansökan & Viktigt att veta

Ansökan gör du lättast med den elektroniska ansökningsblanketten på semesterförbundets webbsida.

En närståendevårdare är en person, som har omsorg om en familjemedlem eller någon annan närstående som p.g.a. sjukdom, funktionsnedsättning eller någon annan särskild orsak är i behov av hjälp och därför inte klarar sig självständigt i vardagslivet.

Närståendevårdare är bl.a. föräldrar till barn med funktionsnedsättning, de som vårdar sin make/maka och söner och döttrar som tar hand om sina åldrande föräldrar.

Vårdrelationen kan ha utvecklats successivt i och med ett ökat vårdbehov eller plötslig sjukdom, olycka eller p.g.a. ett barn som föds med särskilda behov.

Nätverket för närståendevård i Finland – Suomen Omaishoidon verkosto

Vi ordnar olika slag av gruppverksamhet i de olika regionerna och på olika orter, bland annat anhörigcaféer och olika grupper för samtal och information, Lyfta tillsammans-grupper och Öppna dörrar-kurser och motionsgrupper tillsammans med andra aktörer för att stöda olika slag av närståendevårdare på olika sätt. Kommuner, församlingar och andra organisationer ordnar också verksamhet som stöder närståendevårdare. Kamratstöd, det vill säga stöd av andra i liknande livssituation, är ett bärande tema i all den gruppverksamhet vi ordnar. Information om service och stöd ingår också. Ta gärna kontakt och fråga ifall du letar efter gruppverksamhet nära dig och inte hittar något bland den verksamhet som Folkhälsan ordnar.

För att stöda familjer där närståendevård är en del av livet ordnar vi olika slag av verksamhet där rekreation, samvaro och kamratstöd erbjuds. Rekreationsdagar för närståendevårdare, rekreationsdagar för föräldrar till barn med särskilda behov och för familjer och par med olika slag av närståendevårdssituationer ordnas i de olika regionerna. Semesterdagar för närståendevårdare och vårdtagare ordnas i samarbete med Svenska semesterförbundet i både Nyland och Österbotten.

Information om vad närståendevård innebär, om service och stöd erbjuder vi både i all vår egen verksamhet, på föreläsningar som ordnas av andra. På hemsidan finns länkar till både lagstiftning, FPA och andra organisationer för att våra du ska hitta den information som du behöver bäst. Vi svarar gärna på frågor om närståendevård, både per telefon och e-post. Det vi inte vet försöker vi ta reda på!

Kontakt

  • Jonna Skand

   Sakkunnig närståendevård, Nyland

  • tfn:
   046 810 5037

  • Kontakta
  • Eva Björkqvist

   Närståendevårdkoordinator Åboland

  • tfn:
   040 516 5679

  • Kontakta
  • Pia Nabb

   Koordinator äldre och hälsa, Österbotten

  • tfn:
   050 542 8175

  • Kontakta
  • Annette Hagman

   Aktivitetslots för seniorer, stöd för närståendevård på Åland

  • tfn:
   018 527 063

  • I mitt arbete som aktivitetslots hjälper jag gärna dig som känner dig ensam, har svårt att hitta en meningsfull aktivitet eller har problem med att välja i det utbud av aktiviteter som finns. Hjälpen är avgiftsfri och riktar sig till alla åländska seniorer. Jag ansvarar även för stödet till närståendevårdare vid Folkhälsan på Åland. Ta kontakt om du har frågor, idéer eller annars bara vill prata.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Anki Elvström

   Närståendevårdkoordinator, Österbotten & koordinator för hälsofrämjande verksamhet vid Östanlid

  • tfn:
   050 467 6657

  • Kontakta