Neuropsykiatrisk coaching Helsingfors

Vår neuropsykiatriska coach kan hjälpa dig till exempel med kompisrelationer eller med skolan, så att din vardag fungerar så bra som möjligt.

Folkhälsans huvudbyggnad, ingång från Paasikivigatan
Tid: Vardagar 08.00 - 16.00
Plats: Folkhälsans huvudbyggnad i Helsingfors
Adress: Paasikivigatan 1, 00250 Helsingfors
Arrangör: Folkhälsan Välfärd
Kontakt: barnmottagningen@folkhalsan.fi

Pris

Neuropsykiatrisk coaching
45 min 90
 euro (på mottagningen)
60 min 115 euro (på mottagningen)
90 min 160 euro (på mottagningen)

Vår neuropsykiatriska coach stöder dig dels genom att ge information och handledning, dels genom att tillsammans öva på vardagliga situationer. Coachens arbetssätt varierar beroende på dina behov.

Kontakt

    • Peter Granholm

      ergoterapeut, Helsingfors

    • Ergoterapeut och neuropsykiatrisk coach vid Mottagningen för barn, unga och familjer i Helsingfors. Peter arbetar med utredningar, terapier (individuella & grupp), handledningar och kurser. Dessutom föreläser han. Peter åker gärna ut på daghems-, skol- och hembesök som ett led i terapi- eller handledningsarbetet. Peter har specialkunnande inom neuropsykiatri, utvecklingsmässiga problem, inlärningssvårigheter och dyspraxi. Arbetsspråk: svenska, samtal och handledning även på finska och engelska

      Visa mer