Ungdomsmottagningen i Helsingfors

Du behöver ingen remiss för att komma till oss.

Ta kontakt!

Folkhälsans huvudbyggnad, ingång från Paasikivigatan
Tid: Vardagar 08.00–16.00
Plats: Folkhälsans huvudbyggnad i Helsingfors
Adress: Paasikivigatan 1, 00250 Helsingfors
Arrangör: Folkhälsan Välfärd
Kontakt: ungdomsmottagningen@folkhalsan.fi
Telefon: 019 2786191 (telefontid 8-16)

Kontakt

  • Anita Lind

   psykolog, psykoterapeut på specialnivå Fpa- och Valvira-godkänd

  • Anita erbjuder stödsamtal och psykodynamisk psykoterapi med unga och unga vuxna. Hon har en lång erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och unga vuxna. Arbetsspråk: svenska, finska och engelska

   Visa mer
  • Peter Granholm

   Ergoterapeut, Helsingfors

  • Ergoterapeut och neuropsykiatrisk coach vid Mottagningen för barn, unga och familjer i Helsingfors. Peter arbetar med utredningar, terapier (individuella & grupp), handledningar och kurser. Dessutom föreläser han. Peter åker gärna ut på daghems-, skol- och hembesök som ett led i terapi- eller handledningsarbetet. Peter har specialkunnande inom neuropsykiatri, utvecklingsmässiga problem, inlärningssvårigheter och dyspraxi. Arbetsspråk: svenska, samtal och handledning även på finska och engelska

   Visa mer
  • Jessica Lindman

   Psykolog, barn- och ungdomspsykoterapeut (Valvira, FPA-rättigheter)

  • Jessica är psykolog och barn- och ungdomspsykoterapeut. Vid Folkhälsans ungdomsmottagning erbjuder hon möjlighet främst till kortare och längre stödperioder, som planeras i samarbete med ungdomen och familjen. Jessica har möjlighet att arbeta på svenska, finska och engelska.

   Visa mer
  • Daniela Seeskari

   Psykolog, barn- och ungdomspsykoterapeut (FPA- och Valvira), bildkonstterapeut

  • Daniela kan erbjuda stödsamtal och psykoterapi (psykodynamisk inriktning) samt bildkonstterapi för ungdomar och unga vuxna. Stödkontakten eller psykoterapin kan variera i längd från några besök till en längre psykoterapi. Vid behov kan föräldrar även få stöd. Daniela kan ta emot på svenska, finska och engelska.

   Visa mer
  • Pia-Lena Ilander

   Par- och familjeterapeut, socionom YH (Valvira, FPA-rättigheter)

  • Pia-Lena erbjuder individuella stödsamtal, par-och familjeterapi samt föräldrahandledning. Samarbetet planeras tillsammans med klienterna och skräddarsys enligt individuella behov. Pia-Lena har lång erfarenhet av att jobba med barn, ungdomar, familjer och par. Arbetsspråken är svenska, finska och engelska.

   Visa mer
  • Saskia Öhman

   Överläkare, mottagningen för barn, unga och familjer i Helsingfors

  • tfn:
   044 788 3688

  • Saskia arbetar som överläkare vid Mottagningen för barn och familjer och vid Mottagningen för unga och unga vuxna i Helsingfors. Specialistläkare i barnpsykiatri. Specialkunskap i neuropsykiatri och barnmedicinsk allmänsjukhuspsykiatri. Språkkunskaper: svenska, finska, tyska (modersmål), engelska

   Visa mer
  • Kontakta
  • Caroline Helsing

   Psykolog, spec. sjukskötare YH, koordinator för FPA-anpassningskurser

  • Caroline arbetar på mottagningen för barn, unga och familjer i Helsingfors. Hon erbjuder individuella stödsamtal för barn och unga, föräldrasamtal, gör utredningar, samt leder gruppdiskussioner och föreläser om utvecklingsmässiga och neuropsykiatriska utmaningar på kurser. Språkkunskaper: svenska (modersmål), finska och engelska

   Visa mer