Lågtröskelmottagning

Första mötet - när du är orolig för ditt barn

Är du orolig för ditt barn? I Första mötet får du tala om din oro då den handlar om till exempel barnets utveckling, lärande, uppmärksamhet, beteende eller sociala förmågor.

Två vuxna personer diskuterar i ett stort ljust rum.