Ergoterapi Helsingfors

Ergoterapi kan behövas som stöd för att klienten ska kunna fungera självständigt. I ergoterapi kan hen träna vardagliga aktiviteter såsom påklädning och få stöd i olika funktionsförmågor.

Boka tid

Ett barn gungar och kastar samtidigt en boll.
Plats: Folkhälsans huvudbyggnad
Adress: Paasikivigatan 1, 00250 Helsingfors
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab
Kontakt: barnmottagningen@folkhalsan.fi

Betalningsuppgifter

Till oss kan du komma antingen med servicesedlar eller en betalningsförbindelse från FPA, ditt välfärdsområde eller försäkringsbolag. Du kan också kontakta oss som självbetalande. År 2024 är det möjligt att få hushållsavdrag för ergoterapi som ges i hemmet. 

 

Prisuppgifter

Målen ställs upp utgående från en ergoterapiutredning och fokuserar på att öka funktionsmöjligheterna och minska svårigheterna i vardagen. En målsättning kan vara att stöda till exempel pennhanteringen, koordinationen eller fin- och grovmotoriska aktiviteter.

Om ditt barn har svårigheter med några av följande områden kan ergoterapi stödja dessa:

 • svårigheter med fin- och grovmotoriken
 • svårigheter med visuell gestaltning och öga-hand-samarbete
 • uppmärksamhetssvårigheter och svårigheter med exekutiva funktioner (planering)
 • svårigheter med växelverkan och sociala situationer
 • utmaningar med beteendet och svårigheter med att tolka och bearbeta sinnesintryck
 • svårigheter att utföra vardagliga sysslor
 • svårigheter med lekförmågan eller skolarbete

Ergoterapin sker i samarbete med föräldrar och barnets pedagoger. Ergoterapi kan ordnas individuellt eller i grupp. Handledningen brukar vara riktad till föräldrar, daghems- och skolpersonal och kan ske både på vår mottagning eller som besök i barnets närmiljö.

 

Personal

  • ergoterapeut, Helsingfors

   Peter Granholm

  • Jag är ergoterapeut och neuropsykiatrisk coach, och är kursansvarig för FPA-anpassningskurser och PEERS. Jag har jobbat på Folkhälsan sedan år 2000 och arbetar med barn, ungdomar och unga vuxna, med terapier, handledning och bedömningar. Mina arbetsspråk är svenska, engelska och finska, och jag tar bland annat emot svenskspråkiga FPA-ergoterapiklienter från Helsingfors och Västra Nyland. Jag tar främst emot klienter på mottagningen, men det finns också möjlighet till daghems-, skol- och hembesök. I terapin är klienten alltid i fokus och terapin är lösningsinriktad. Det är viktigt att se och lyssna på klienten, ge klienten plats och ta tillvara klientens styrkor. Målet är att underlätta vardagen för klienten. Jag har gedigen erfarenhet av neuropsykiatriska svårigheter, och tycker om att mitt jobb är flexibelt och varierande.

  • MAP-skolning

   Neuropsykiatrinen coach
   Toiminnan ohjaus
   Lives in Balance
   Tarkkaavaisuushäiriöisen oppilaan tukeminen koululuokassa
   Använda iPad i terapin,

   Theraplay, grundkurs
   Käyttäytymisanalyysi, haastavan käyttäytymisen ennaltaehkäisy, sosiaaliset- ja tunnetaidot, itsehallinta
   Perhetyö ja kognitiivinen kkäyttäytymisterapia, erityislapsen vanhemmuus ja positive parenting program

   Synanvändning i vardagen

Information för FPA-klienter

Information om redskap och kösituation.

Helsingfors, Västra Nyland

Helsingfors, Västra Nyland: Lediga platser

Stödtecken, symbolkommunikationsstöd med olika kommunikationshjälpmedel som bildstöd och digitala hjälpmedel.

 • Tester för handfunktion, gripkraft, finmotorik, visuell gestaltning, öga-handkoordination, koordination, kognitiva förmågor samt sensorik.
 • Träningsmaterial för finmotorik, grovmotorik, sensomotorik, visuell gestaltning, öga-handkoordination, kognitiva förmågor, kommunikation, koordination och känsloreglering.
 • SI-rum med redskap för träning av sensorisk integration: gungor, tyngdmaterial, sensorikmaterial, magbräde, studsmatta, rutschbana.
 • Material för att stödja barns lekfärdigheter
 • Ipad och spel
 • Hjälpmedel för köksaktiviteter

Service- och assistentdjur är välkomna till vår mottagning, men bör anmälas på förhand, så vi kan ta hänsyn till allergiska klienter.