Psykoterapi i Helsingfors

I de psykoterapeutiska samtalen strävar vi efter att förstå de svårigheter eller symtom, som du söker hjälp för utifrån din livssituation och livshistoria.

Kontaka oss

Folkhälsans huvudbyggnad, ingång från Paasikivigatan
Tid: Vardagar 08.00 - 16.00
Plats: Folkhälsans huvudbyggnad i Helsingfors
Adress: Paasikivigatan 1, 00250 Helsingfors
Arrangör: Folkhälsan Välfärd
Kontakt: ungdomsmottagningen@folkhalsan.fi
Telefon: 09 315 000 (telefontid vardagar kl. 8–16)

Kontakt

    • Anita Lind

      Psykolog, psykoterapeut (Servicesedel- och Fpa-rättigheter)

    • Anita erbjuder individuella stödsamtal och psykodynamisk psykoterapi för unga och unga vuxna. Arbetsspråk: svenska.

      Visa mer