Neuropsykiatrisk coaching i Helsingfors

Barn med neuropsykiatriska svårigheter kan stöta på utmaningar i vardagen. Vår neuropsykiatriska coach kan hjälpa att hitta metoder och medel så att vardagen löper smidigare.

Boka tid

Tid: Vardagar kl.08.00–16.00
Plats: Folkhälsan huvudbyggnad
Adress: Paasikivigatan 1, 00250 Helsingfors
Arrangör: Folkhälsan Välfärd
Kontakt: barnmottagningen@folkhalsan.fi

Neuropsykiatrisk coachning kan beviljas med offentliga medel om det finns i barnets habiliteringsplan, men man kan också komma privat.

Prisuppgifter

Neuropsykiatrisk coach

    • Peter Granholm

      ergoterapeut, Helsingfors

    • Jag är ergoterapeut och neuropsykiatrisk coach, och är kursansvarig för FPA-anpassningskurser och PEERS. Jag har jobbat på Folkhälsan sedan år 2000 och arbetar med barn, ungdomar och unga vuxna, med terapier, handledning och bedömningar. Mina arbetsspråk är svenska, engelska och finska, och jag tar bland annat emot svenskspråkiga FPA-ergoterapiklienter från Helsingfors och Västra Nyland. Jag tar främst emot klienter på mottagningen, men det finns också möjlighet till daghems-, skol- och hembesök. I terapin är klienten alltid i fokus och terapin är lösningsinriktad. Det är viktigt att se och lyssna på klienten, ge klienten plats och ta tillvara klientens styrkor. Målet är att underlätta vardagen för klienten. Jag har gedigen erfarenhet av neuropsykiatriska svårigheter, och tycker om att mitt jobb är flexibelt och varierande.

      Visa mer