Diskussionsgrupper och sällskapsgrupper

Trevlig samvaro tillsammans

Folkhälsans diskussionsgrupper samlas regelbundet under olika teman och namn och ger deltagarna möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter tillsammans med andra kring en kopp kaffe.

Frivilliga gruppledare sammankallar och håller i trådarna under träffarna och verksamhetens teman och diskussionsämnen påverkas mycket av deltagarnas och ledarnas önskemål och intressen. Grupperna träffas regelbundet och håller på åtminstone en termin.

Diskussiongrupper och sällskapsgrupper

Frågor och svar

Det är möjligt att börja när som helst bara det finns plats i gruppen.

Du kan delta i en Gruppledarutbildning som ordnas närmast dig och få hjälp med startande av utbildaren.

Kontakt

  • Kristina Björklund

   kontaktperson för öppen verksamhet

  • tfn:
   050 435 0470

  • Kontakta
  • Eva Björkqvist

   Kontaktperson Åboland

  • tfn:
   040 516 5679

  • Kontakta
  • Pia Nabb

   Kontaktperson Österbotten

  • tfn:
   050 542 8175

  • Kontakta