Motionsgrupper för seniorer

Rörelseglädje genom åren

I Folkhälsans motionsgrupper kan du träna upp din kondition, balans , styrka och rörlighet med ledare som inspirerar och stöder deltagarna utgående från deras egen fysiska förmåga.

Seniorer som deltar i Folkhälsans motionsgrupp

Gruppverksamheterna leds av utbildade ledare som kan anpassa den fysiska aktiviteten enligt gruppens behov och önskemål.

Motionsgrupper för seniorer

Frågor och svar

Folkhälsan ordnar kurser och inspirationstillfällen för alla som är intresserade att komma igång med egna Folkhälsan promenadgrupper i egna hemknutar

Kontakt

  • Maria Hammarberg

   Simkoordinator och motionsgrupper i huvudstadsregionen

  • tfn:
   044 788 6021​

  • Kontakta
  • Kristina Björklund

   kontaktperson för öppen verksamhet

  • tfn:
   050 435 0470

  • Kontakta
  • Chatrin Kotka

   Kontaktperson Åboland

  • tfn:
   044 488 3000

  • Kontakta
  • Anette Sandelin

   Kontaktperson Österbotten

  • tfn:
   050 554 4484

  • Kontakta
  • Nina Jansson

   Kontaktperson Åland

  • tfn:
   018 527 043

  • Kontakta