Motionsgrupper

Motionera tillsammans

Fysisk aktivitet är den enskilda friskfaktor som bevisat ger direkta positiva effekter på vår hälsa. Och genom att motionera tillsammans främjas förutom fysiska och psykiska även den sociala hälsan.

Folkhälsans motionsgrupper ordnas runtom i Svenskfinland. Målgruppen och innehållet varierar.

Saknas det motionsgrupp på just din hemort kan du själv ta initiativ och starta en motionsgrupp.
Kontakta oss gärna! 

Motionsgrupper

Kontakt

  • Anna-Lena Blusi

  • tfn:
   050 542 8176

  • Kontakta
  • Malin Grönros

   Sakkunnig i fysisk aktivitet och hälsa

  • tfn:
   044 788 5971

  • Kontakta
  • Mikaela Wiik

  • tfn:
   044 788 1062

  • Kontakta