Vardagsmotion

Rör på dig i vardagen

Vår kropp är gjord för rörelse. Men i dag blir vi alltmer stillasittande på grund av tekniska hjälpmedel. Det påverkar vår hälsa negativt och vi behöver aktivt uppmuntras till vardagsmotion.

De flesta vuxna tillbringar största delen av dagen mer eller mindre fysiskt inaktiva. De flesta har ett lätt fysiskt arbete, kör bil till och från arbetet och tillbringar fritiden mer eller mindre stillasittande.

För att främja hälsan är det bra att vid längre perioder av stillasittande regelbundet variera sittställningen, resa sig upp och röra på kroppen. Testa gärna våra pausgympafilmer. Välj trapporna i stället för hissen. Om du ska röra dig kortare sträckor kan du cykla eller promenera i stället för att ta bilen.

Med hjälp av en stegmätare eller ett aktivitetsarmband kan du mäta hur många steg du tar under en dag. Hälsorekommendationen är 10 000 steg/dag.

Folkhälsan ordnar varje vår en motionskampanj där du under tre månader samlar motionspoäng. I kampanjen får du också poäng för vardagsmotion.

Folkhälsan ordnar varje höst en intern motionskampanj Hälsostegen där du räknar steg/dag. Målgruppen för kampanjen är Folkhälsans medlemmar och anställda.

Material

Kontakt