Coachutbildningar (ICF)

Bli internationellt diplomerad och certifierad coach

Bli certifierad coach och lär dig skapa ett större inre driv hos dina anställda, kunder eller adepter.

ICF Coaching kan kallas det nya ledarskapet, genom vilket du bevisligen kan skapa ett större inre driv hos till exempel dina anställda, kunder eller adepter. Vi ordnar både en kort grundkurs, diplomeringsutbildning och en certifieringskurs

 

Pris

Grundkurs:  285 euro (moms 0 %) (om du väljer att fortsätta till diplomutbildningen efter avlagd grundkurs kan du dra av denna summa från det priset) 
Diplomeringskurs: 2800 euro (moms 0 %) Utbildningen kan betalas i delar. 
Certifieringskurs: 2350 euro (moms 0%)

Grundkurs i professionell coachning

Grundkurs i professionell coachning är en två dagar lång utbildning för dig som arbetar med människor och som kanske behöver inspiration eller vill prova på något nytt. Kursen passar dig oavsett om du vill göra en egen personlig resa eller använda kunskaperna i ditt jobb eller privatliv. Kursen fungerar även som ”prova på” för den längre ICF-diplomutbildningen.

Under de två kursdagarna presenterar och tränar vi fem vassa coachverktyg – verktyg som du genast kommer att kunna använda i ditt arbete.

Diplomerad ICF coach

Syftet med utbildningen är att du ska kunna behärska de 11 kärnkompetenser som professionell coachning bygger på. Utbildningen avslutas med en diplomeringsdag för kvalitetssäkring av våra professionella coacher. Du som vill kan sedan antingen anmäla dig till fortbildning i coachande ledarskap eller sikta på internationell certifiering.

Utbildningens innehåll:

 • nio utbildningsdagar inklusive diplomeringsdag indelade på fyra närstudieträffar och en diplomeringsdag
 • fem mentorcoachtimmar med egen erfaren coach under utbildningstiden
 • kurslitteratur
 • handledning vid behov

ICF:s internationella coachningscertifiering för ACC- och PCC-nivå

Vi ordnar en certifieringskurs för diplomerade coacher (ICF ackrediterad) som vill bli ACC- eller PCC-certifierade. Kursen riktar sig också till certifierade coacher som behöver behålla sin certifiering genom ett antal utbildningstimmar. Om det är ett tag sedan du gick din diplomeringsutbildning eller om du har gått utbildningen hos någon annan, börja då utbildningen med en brush up-dag.

Du kan använda dina kunskaper i coachning som extern coach, i ett coachande ledarskap eller i helt andra sammanhang. Eftersom du själv är det viktigaste redskapet kommer stort fokus i utbildningen att ligga på personlig utveckling. Det i sin tur leder till ökad självinsikt och personlig mognad. Under utbildningen fokuserar vi på ICF:s elva kärnkompetenser och tar dem till en ännu djupare nivå än i diplomutbildningen. Programmet genomförs under åtta fortbildningsdagar med en dag/månad.

 

2 st. i

Läs mer

Utbildningen utförs i samarbete med Coach Companion och är därmed certifierade av International Coach Federation, som är det globala branschorganet för professionella coacher. Alla som är medlemmar i ICF har ackrediterad coachutbildning.

ICF-utbildningarna samlar deltagare med olika bakgrund. Här finns bland annat direktörer, konsulter, projektledare, pedagoger, HR-specialister, terapeuter och personer som helt enkelt är intresserade av personlig utveckling. En del har sysslat med coachning tidigare utan att ha coachutbildning, medan andra kommer från helt andra områden. Det skapar dynamik och stort erfarenhetsutbyte gruppdeltagarna emellan. Vi har alla våra unika erfarenheter att dela med oss av och det tar vi tillvara under utbildningen.

Vi ordnar kursen i samarbete med CoachCompanion, som är ackrediterat och kvalitetssäkrat av International Coach Federation (ICF) och ett av de få företag i Norden som fått förtroendet att själv diplomera och certifiera coacher på internationell ACC- och PCC-nivå.
Som utbildare fungerar Christine Suvanto, som har över 1200 klienttimmar och erfarenhet från en mängd olika branscher och storföretag. Christine har också fungerat som friidrottstränare i 15 år och är numera SFI:s förbundsordförande, FSI:s vice ordförande och Hangö IK:s centralstyrelseordförande. Christine är därför lika bekväm med att möta koncernledningen, HR-människorna, skol- och dagispersonal som idrottsledare såsom tränare och verksamhetsledare och idrottare. Tack vare sina erfarenheter har hon en bred bas att stå på när hon fungerar som coachutbildare.
Christines utbildningsbakgrund:

 • ICF Professional Certified Coach (PCC)
 • Ackrediterad Coach Trainer, Mentor Coach
 • Mental Trainer, NLP Master Practitioner, SDI Certified Partner

Kontakt

  • Joakim Träskelin

   Kontaktperson Österbotten

  • tfn:
   050 585 0782

  • Jobbar på Norrvalla med utbildningar, idrottsrelaterade evenemang och projekt.

  • Kontakta
  • Karoliina Laaksoharju

   Kontaktperson Nyland

  • tfn:
   050 490 8818

  • Jobbar på Solvalla med utbildningar, idrottsrelaterade evenemang och projekt.

  • Kontakta