Öppet universitet

Studera vid Öppet universitet

Alla kan läsa öppna universitetskurser. Det finns inga krav på förhandskunskaper och du bedömer själv dina studieförutsättningar.

Studerande vid Folkhälsans utbildningsenhet

Kurser som ordnas just nu

Tilläggsinformation

Den som anmält sig till en kurs men inte kan delta bör utan dröjsmål annullera sin anmälan via sin egen profil på kursportalen. Eventuell annulleringen kan göras med egna inloggningsuppgifter på kurssidan eller till kontaktpersonen längst ned på sidan. Om annulleringen görs senare än tre vardagar innan kursstart uppbärs 20 euro i annulleringsavgift förutom i force majeure-situationer (såsom sjukdomsfall och liknande) som bör kunna bestyrkas med läkarintyg eller annat motsvarande intyg. Detta gäller även dem som är befriade från terminsavgiften.

100% närvaro är önskvärd. Fyll alltid i deltagarlistan som sänds runt vid varje kurstillfälle. Denna bekräftelse ligger som grund för registreringen av kursresultat.

Om du är nyfiken på dina kursvitsord eller behöver intyg över avlagda kurser kan du kontakta 06-324 7128 på Öppna universitetet Åbo Akademi. Obs! Kursresultaten meddelas inte automatiskt!

Önskar ni logi på Norrvalla under kursen kan ni kontakta Norrvallas information. 

Deltagaravgiften för studier inom Öppna universitetet är indelad i två delar, en terminsavgift till Åbo Akademi samt en avgift för varje kurs du deltar i. 
Terminsavgiften till Åbo Akademi är 50 euro.
Kursavgiften är 10 euro per studiepoäng, d.v.s. en kurs som ger 5 studiepoäng kostar 50 euro.

Observera att materialavgift kan tillkomma.
Studerande som är inskrivna för grundexamen vid Åbo Akademi betalar ingen terminsavgift.

Kontakt

  • Nina Boström

   Kontaktperson Österbotten

  • tfn :
   050 358 4371 eller 06 383 1052

  • Jobbar på Norrvalla med försäljning och verksamhetskoordinering, marknadsföring och evenemang

  • Skicka e-post