Personal trainer-utbildning

Bli FISAF PT på Norrvalla & Solvalla!

Studera till FISAF & EA Personal Trainer på Solvalla & Norrvalla och bli expert inom träning, hälsa och välmående!

FISAF PT-utbildningen tar ungefär ett och halvt år och består av fem olika delar och totalt tolv närstudietillfällen. Närstudietillfällena är alltid i samband med ett veckoslut (en del börjar på torsdagen och en del på fredagen). Utbildningshelheten omfattar ca 400 närstudietimmar. Räkna ändå med att olika uppgifter, litteraturstudier m.m. kommer ta minst lika många timmar till.

Folkhälsans instruktör visar hur man tränar rätt i ett gym

FISAF PT-utbildningen ger dig mera än många andra PT-utbildningar

Vi erbjuder dig en möjligheten att studera till PT på en av de mest omfattande PT-utbildningarna i Finland. Vår utbildningshelhet börjar på European Qualification Framework (EQF) nivå 2 och slutar på nivå 4 (nivå 4 är samma som studentexamen ). Vår FISAF Personal Trainer-utbildning har ett brett innehåll och material, och vi är också det enda PT-utbildningshuset i Finland som har två internationella kvalitetsstandarder och som uppfyller de finländska kvalitetskraven på PT-utbildning:

Kommande PT-utbildningar

Klicka på en kurs om du vill få fram mer detaljerad information. Om inga kurser visas så finns i nuläget inga kurser insatta. Om du vill fråga om kommande kurser kan du kontakta en av personerna längst ned på sidan eller som anges på kursen.

Utbildningens upplägg

I Fitness Assistant-utbildningen fokuserar vi på anatomins och fysiologins grunder och bekantar oss med planeringen av muskelkonditionsträningsprogram. Under de praktiska delarna dyker vi in i gymträningsvärlden och går igenom hållningens grunder. Dessutom bekantar vi oss med uthållighetsträning och idrottskost.

Till denna utbildning hör ett skriftlig prov. När du klarat av provet kan du jobba inom gymvärlden och instruera friska människor. Du måste klara av denna utbildningsdels slutprov innan du kan fortsätta studierna och ta del i Fitness Instructor.

I Fitness Instructor-utbildningen fördjupar vi din kunskap i anatomi och fysiologi och bekantar oss med funktionell anatomi och träning. Under de praktiska delarna fokuserar vi på effektivering av gymträning. Vi går även igenom hållningen, analyserar hela kroppshållningen och fördjupar kunskapen inom muskelvården. Dessutom fördjupar vi din kunskap inom uthållighetsträning, så att du också kan ta detta delområde med i träningsplaneringen. I korthet ger denna utbildningsdel dig de färdigheter du behöver till att planera kundens träningshelhet för en ca sex månader lång period.

Under konditionstestutbildningen bekantar vi oss med så kallade fälttest genom vilka Personliga tränare kan mäta sina kunders olika konditionsegenskaper. Under utbildningen går vi igenom olika gång- och löptest, cykelergometertest, muskelkonditions- och rörlighetstest och kroppssammansättningsmätningar, blodtrycksmätning och pulsmätning. Dagarna innehåller även teori kring dessa tester.

Till denna utbildning hör inget specifikt prov, men du kommer att utföra konditionstest med din kund så du får genast prova på att hur det är utföra och analysera konditionstest i praktiken. De konditionstest du gör med din kund, hur du analyserar resultaten och tar dem i beaktande i träningsplaneringen kommer att utvärderas i samband med kundarbetet och utgör därmed provet för denna modul. 

Under utbildningen bekantar vi oss med grunderna inom idrottskost. Vi går bl.a. igenom energiämnen, vitaminer, spårämnen, fytokemikalier och dessas inverkan på hälsa och motion.
Till denna utbildning hör inget särskilt prov, men du kommer att analysera din kunds kosthelhet, göra rekommendationer för förbättring av din kunds näringsintag och göra uppföljning på hur förändringarna lyckas. Dessa kostråd utvärderas tillsammans med hela kundarbetet och utgör provet för kostdelen.

Under denna del börjar vi se människan som en del av samhället. Vi går igenom livsstilsförändringsprosesser, funktionell anatomi och gör genanalyser. Vi går även igenom vanliga idrottsskador, hur man vårdar dem, och bekantar oss med hjärnans funktion. Vi går även igenom samt sömnens betydelse och muskelfascia forskning.

Tränings- och didaktiska färdigheter gås igenom både i teori och i praktiken, genom flera studerandeövningar. Hållningen granskas som en helhet ur funktionell synvinkel. Vi går även djupare in uthållighetsträning och bekantar oss med olika grenar, genom övningar ledda av studerandena.

Under Pt-delen kommer du att göra 3 kundarbeten, varav det längsta är ett år och de kortare är tre månader. För alla dessa arbeten kommer du att göra skriftliga rapporter.
Målsättningen är att en  FISAF PT som utbildats av Folkhälsan kan ta hand om sina kunder 24/7.

Utbildare

Stefan Westerback, idrottsinstruktör, utbildad massör, institutofficer med idrottsspecialicering, FISAF PT. Stefan har jobbat heltid inom idrottssektorn 33 år och tränat personer i "alla tänkbara grenar". Stefan innehar specialkunskap inom bland annat anatomi, tolkning av hållning och rörelse samt korrigering av dessa.

 • Joakim Träskelin, tradenom, yrkestränare, FISAF PT
 • Olli Ilander, LVM
 • David Fred, utbildad massör, FISAF PT
 • Heikki Kiili, idrottsinstruktör, FISAF PT
 • Sampsa Visuri, idrottsledare
 • Tarja Koski-Sipilä, GIM, FISAF PT
 • Mika Lehtonen, GIM

Kontakt

  • Stefan Westerback

   PT-manager

  • tfn:
   040 0536961

  • Kontakta