Äldreboende Victor & Elise & Valter

Vi erbjuder ett boende för dig som är i behov av trygg och kärleksfull omvårdnad dygnet runt.

Tid: Besökstid dagligen kl.09.00-19.00
Plats: Östanlid
Adress: Östanpåvägen 32. 68660 Jakobstad
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab
Telefon: 044 757 8828 (Victor) & 044 788 6265 (Elise) & 044 788 6311 (Valter)

Pris

Folkhälsan är godkänd som serviceproducent för servicesedlar. Hos oss hyr man det egna rummet och vården betalas med servicesedlar. Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad beviljar servicesedlarna. På basen av den boendes nettoinkomster bestäms servicesedelns värde. Som boende betalar man en självrisk för den del som servicesedeln inte omfattar. Storleken på självrisken är individuell men summan får inte vara högre än att man har kvar 220€ på bankkontot varje månad. Man har möjlighet att ansöka om hyres- och vårdbidrag från FPA.

Victor, Elise och Valter är identiska våningar i den historiska Östanlidbyggnaden med 16 boende på respektive våning. Vi finns på våning 2 (Victor), våning 3 (Elise) och våning 4 (Valter) . Vi erbjuder enkelrum med egen wc och dusch. Förutom de egna rummen finns ett större, gemensamt kök samt ett ljust och trevligt allrum, där vi ofta vistas tillsammans. Vi erbjuder god helhetsvård dygnet runt, med ditt vårdbehov, din personlighet och din livserfarenhet som utgångspunkt.

Hos oss är vården trygg och kärleksfull. Vi ger dem som bor här god och individuell vård under livets sista tid, till livets slut.

Tilläggsinformation

För att få plats på Victor, Elise eller Valter kontaktas placeringskoordinator Ann-Sofie Larsson, Social- och hälsovårdsverket, tfn 06 786 3730.

Kontakt

  • Katarina Bredbacka

   Enhetschef, Östanlid

  • tfn:
   044 788 6006

  • Katarina ansvarar för boenden vid Östanlid.

   Visa mer
  • Kontakta