Företagshälsovård

Företagshälsovården vid Hälsotorget

Vi erbjuder heltäckande företagshälsovårdstjänster åt företag i västra Nyland

Vi samarbetar med företagare och företag, som representerar olika sektorer inom näringslivet.

Hälsotorgets företagshälsovårdsteam leds av en specialist inom företagshälsovård. Till vårt team hör företagsläkare, företagshälsovårdare, vårdsekreterare, företagspsykolog och företagsfysioterapeut.

Hälsotorgets allmänläkare, specialistläkare och laboratorium står till tjänst för företagshälsovårdskunder enligt avtal.

Vårt företagshälsovårdsteam erbjuder sakkunnig service på båda inhemska språken. Vår personal är vänlig, kunnig och erfaren och en stor del har jobbat länge hos oss. Till våra styrkor hör också bra lokalkännedom!

Våra mottagningar