Talterapi i Vasa

Vi erbjuder talterapi både som rehabilitering efter en sjukdom eller i form av röstterapi, om du har problem med rösten.

Ta kontakt

Tid: Vardagar kl.8.00-16.00
Plats: Folkhälsanhuset Wasa
Adress: Wasaborgsgränden 4, 65100 Vasa
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab
Kontakt: Åsa Lindroos-Lönnbäck
Telefon: 044 066 5649

Pris

Till oss kan du komma antingen med servicesedlar eller en betalningsförbindelse från FPA, Vasa sjukvårdsdistrikt, Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun, social- och hälsovårdsverket i Jakobstad eller försäkringsbolag. 

Personal

  • talterapeut, Vasa

   Amanda Andersson

  • 044 788 3679
  • Jag arbetar som talterapeut i Vasa med fokus på barn och ungdomar. Mitt arbetsfält sträcker sig från Vasa till Vörå. Jag är en glad, lugn och tålmodig talterapeut som tycker om att träffa olika typer av människor. Det bästa med mitt jobb är att få vara en del av nätverket runt ett barn, i samarbete mellan hem och skola eller daghem, och att få se barnet utvecklas. Att få använda sin kreativitet på jobbet är roligt! Jag har även vidareutbildat mig inom användningen av AKK (alternativa kommunikationssätt) och ätsvårigheter, och det känns givande att ha den kunskapen.Mitt arbetsområde sträcker sig från Vasa till Oravais och mitt arbetsspråk är svenska.

  • Alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder (AKK)
   AKKtiv KomIgång Barnlogopedi
   Teaching Critical Communication Skills Training
   Widgit Go (Introduktion)
   Grundkurs i blisskommunikation
   Grundkurs i teckenspråk
   Autism
   Kommunikation och talterapeutisk behandling vid autism
   Hörsel
   Röst
   Språkliga svårigheter
   Talterapeut i skolan
   Tal- och oralmotoriska svårigheter
   Introduction to PROMPT: Technique Workshop
   Ätande och sväljning
   SOS Approach to Feeding
   Spädbarns ätutveckling
   Mitä vika syömisessä
   Övrigt
   Barn med utmanande beteende- att förstå, bemöta och stöda
   Introduktionskurs i Nonverbal guidning

  • Kontakta
  • talterapeut, Vasa

   Elin Johansson

  • 044 788 5970
  • Jag arbetar med barn, unga och vuxna på finska och svenska. Talterapin sker för det mesta i klientens egen vardagsmiljö (daghem, skola eller hemma), men jag tar också emot klienter i Folkhälsanhuset Wasa. Mitt arbetsområde sträcker sig från Vasa till Närpes och mitt arbetsspråk är svenska och finska. Som talterapeut är jag lugn, tålmodig och engagerad. Jag tycker om att vara kreativ och individanpassar gärna olika typer av material. Kontakten med klienten är väldigt viktig, och att varje klient känner sig trygg och bekväm med mig. Det känns meningsfullt att få se klienter göra framsteg och att få finnas där för familjen eller nätverket runt klienten.

  • Alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder (AKK)
   Akk Autism Pecs
   Tal- och oralmotoriska svårigheter
   Verbal dyspraxi
   AKK Autism Pecs
   Verbal dyspraxi

  • Kontakta
  • talterapeut, Vasa

   Emilia Klavus

  • I mitt jobb som talterapeut i Vasa träffar jag både barnklienter och vuxna klienter. Vuxenneurologi är ett område jag brinner för, men att jobba med barn och nätverket runt varje barn är också oerhört givande. Det är mångsidigheten i arbetet som gör jobbet på Folkhälsan så roligt; det breda klientelet, teamarbetet och alla människomöten. Som talterapeut är jag öppen, glad och noggrann i mitt arbete. Mitt arbetsfält sträcker sig från Korsnäs i söder till Vörå i norr och jag arbetar både på svenska och på finska.

  • Kontakta
  • talterapeut, Vasa

   Erika Snellman

  • 044 757 8839
  • I talterapin träffar jag främst barn och ungdomar med språkliga eller kommunikativa utmaningar. Mitt arbetsområde sträcker sig från Vasa till Kristinestad och mitt arbetsspråk är svenska. I min roll som talterapeut är jag lekfull och inlyssnande. Jag är flexibel och kan byta spår i terapisituationen om jag märker att det behövs. Det bästa med mitt jobb är känslan av att kunna lära barnet något, och samtidigt får jag lära mig av barnet. Det blir en interaktion där vi skapar någonting bra tillsammans, med målet att hela tiden utvecklas. Jag har även vidareutbildat mig inom AKK (alternativ och kompletterande kommunikation), med fokus på bilder och tecken som stöd.

  • Alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder (AKK)
   AKKtiv KomIgång Habilitering
   Widgit Go (Introduktion)
   Fortsättningskurs i Tecken som Stöd
   Fördjupningskurs i Tecken som Stöd
   Autism
   Hörsel
   Röst
   Språkliga svårigheter
   Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla
   Luetaanko
   Talterapeut i skolan
   Tal- och oralmotoriska svårigheter
   Verbal dyspraxi
   Ätande och sväljning
   Övrigt
   Barn med utmanande beteende- att förstå, bemöta och stöda
   Pedagogik
   Små barns samspel och utveckling
   Konflikthantering i skolan

  • Kontakta
  • talterapeut, Vasa

   Ida Finnäs

  • 044 788 3653
  • Jag arbetar med alla åldersgrupper – såväl barn, unga och vuxna. Utöver barnklienterna har jag extra fokus på vuxna afasiklienter. Terapin sker för det mesta i daghemsmiljö eller genom skolbesök, men jag tar också emot klienter i Folkhälsanhuset Wasa. Mitt arbetsområde sträcker sig från Nykarleby till Malax och mitt arbetsspråk är svenska. Jag är en kreativ och glad talterapeut som är bra på att få kontakt med människor. Det allra bästa med mitt jobb är när samarbetet med klienten lyckas extra bra och man får ta del av framsteg som verkligen gör skillnad i klientens vardag! Jag gillar att jobbet är varierande, socialt och att man får vara kreativ och hitta på individuella lösningar för varje enskild klient, som känns både roliga och motiverande för klienten.

  • Alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder (AKK)
   AKK i vardagen
   Grundkurs i blisskommunikation
   Grundkurs i teckenspråk
   Widgit Go (Introduktion)
   Autism
   Kommunikation och talterapeutisk behandling vid autism
   Hörsel
   Röst
   Språkliga svårigheter
   Better Conversations with Aphasia
   Hanen – It takes two to talk
   Kaninhistorier – träning i aktiv hörförståelse
   Luetaanko
   Talterapeut i skolan
   Tal- och oralmotoriska svårigheter
   OPT 1
   Verbal dyspraxi
   Ätande och sväljning
   Spädbarns ätutveckling
   Övrigt
   Barn med utmanande beteende- att förstå, bemöta och stöda
   Introduktionskurs i Nonverbal guidning
   Leikki lapsen kehityksen tukena

  • Kontakta
  • talterapeut, Vasa

   Hanna Fröjdö (mammaledig)

  • 044 788 5970
  • I talterapin möter jag både vuxna klienter och barn där utmaningarna kan vara allt från sen språkutveckling till någon typ av funktionsnedsättning. Min stationeringsort är Vasa men jag rör mig mellan Oravais i norr till Närpes i söder och jag jobbar både på svenska och finska. Det allra bästa med mitt jobb är att få möjlighet att hjälpa andra människor, att kunna inspirera och kanske hjälpa klienter och deras närstående med något som upplevs som svårt i vardagen. Det känns bra att få vara en viktig länk i nätverket runt varje klient. Som talterapeut är jag påhittig, lekfull och lugn. Jag är bra på att känna in och möta varje klient på klientens egen nivå. Kreativitet är också en bra egenskap att ha i rollen som talterapeut, då man ofta behöver byta riktning i terapisituationen för att komma vidare.

  • Alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder (AKK)
   Widgit Go (Introduktion)
   PECS™ - Picture Exchange Communication System (level 1)
   Teaching Critical Communication Skills Training
   Grundkurs i blisskommunikation
   Grundkurs i teckenspråk
   Fortsättningskurs i Tecken som Stöd
   Fördjupningskurs i Tecken som Stöd
   Autism
   PECS™ - Picture Exchange Communication System (level 1)
   Kommunikation och talterapeutisk behandling vid autism
   Hörsel
   Röst
   Språkliga svårigheter
   Talterapeut i skolan
   Tal- och oralmotoriska svårigheter
   OPT 1
   Introduction to PROMPT: Technique Workshop
   Ätande och sväljning
   Övrigt
   Barn med utmanande beteende- att förstå, bemöta och stöda

  • Kontakta
  • talterapeut, Karleby och Vasa

   Nicole Cansu

  • 044 788 3732
  • Jag arbetar som talterapeut i Vasa och Karleby och mina arbetsspråk är svenska och finska. Vid behov kan jag även erbjuda talterapi på turkiska. Mina klienter är främst barn som jag antingen träffar i barnens egen vardagsmiljö, eller i Folkhälsans utrymmen. Jag tar även emot ungdomar och vuxna. Som talterapeut är jag lugn, snäll och noggrann, och jag vill få bra kontakt med varje klient så terapin känns värdefull och rolig för klienterna. Det bästa med mitt jobb, förutom alla fina människomöten, är att få uppleva känslan som infinner sig när en klient lyckas med något som man har jobbat med en tid! Det är också givande att få jobba med hela nätverket som finns runt varje klient, för att vi tillsammans ska kunna hjälpa, stöda och uppmuntra – då går utvecklingen framåt mycket bättre.

  • Tal- och oralmotoriska svårigheter
   Lasten puheen kuntoutuksen prosesseja:kuvauksia neljän lapsen terapiasta

  • Kontakta

Vuxna besöker oftast talterapeut på grund av problem med språket eller rösten, och den vanligaste orsaken till språksvårigheterna är stroke. Vi har också klienter som tar hjälp av röstterapi när rösten inte håller för de krav som ställs på dem i arbetslivet eller vardagen. Vi kan också prova ut olika alternativa kommunikationsmetoder såsom bilder, stödtecken eller talapparater.

Behöver du röstvård eller vill du anlita en av våra talterapeuter som föreläsare inom området röst och röstanvändning? Hör av dig! Vi erbjuder även föreläsningar om tillgänglig kommunikation för barn och vuxna med språkliga svårigheter.

Vårt arbetsområde sträcker sig från Oravais i norr till Kristinestad i söder.

Välkommen att höra av dig till oss om du vill veta mer om vår talterapi!

Ta kontakt

  • Åsa Lindroos-Lönnbäck

   Enhetschef, Jakobstad, Karleby och Vasa

  • tfn:
   044 066 5649

  • Som enhetsansvarig är det mitt jobb att se till att klienterna får den bästa möjliga rehabiliteringen hos oss. Vi erbjuder hög kvalitet vid rehabiliteringen på Östanlid och är i ständig utveckling. Vårt fokus är våra klienter och vi gör allt för att se till att klienterna har det bra och trivs med oss. Att få dela glädje med klienter och terapeuter är oerhört värdefullt och något jag uppskattar väldigt mycket i min jobbvardag. Välmående på arbetsplatsen är viktigt för oss och vi diskuterar mycket tillsammans för att nå olika lösningar. Som verksamhetsledare ser jag det positiva i allt och försöker underlätta arbetet för mina kolleger på bästa möjliga sätt. Tidigare arbetade jag med barn och ungdomar med olika funktionsvariationer, men numera ligger mitt fokus på administration och organisation, vilket jag också tycker om. Välkommen att ta kontakt med mig om du vill veta mer om vår verksamhet!

   Visa mer
  • Kontakta