Kuntoutus ja terapia

Folkhälsanin kuntoutuspalvelut

Näille sivuille olemme keränneet tietoa sinulle, joka käytät kuntoutuspalvelujamme Pietarsaaressa, Kokkolassa, Mustasaaressa, Vaasassa, Helsingissä ja Turunmaalla.

Kun olet Folkhälsanin asiakkaana, keskitymme juuri sinuun ja siihen, miten yhdessä luomme parhaan mahdollisen elämänlaadun. Joskus tarvitsemme apua päästäksemme elämässä eteenpäin, ja syyt ovat aina ainutlaatuisia. Joskus kohtaamme haasteita heti syntymässä, joskus tapahtumat elämän varrella luovat esteitä täysipainoiselle elämälle. Yhdessä voimme tehdä töitä tarjotaksemme sinulle tai lapsellesi parhaat mahdolliset edellytykset nauttia elämästä.

Tarjoamme terapioita kaikille ikäryhmille, tarjonta vaihtelee alueittain.

Toimintaterapiaa 

Toimintaterapian tarkoitus on tukea asiakkaan toimintaa arkielämässä, esimerkiksi eri arjen toimissa, työssä, vapaa-ajalla ja levossa. Tavoitteena on löytää tasapaino arjen toimien, levon ja vapaa-ajan välille.

Jos sinulla on vaikeuksia keskittymisen, hienomotoriikan tai sosiaalisten valmiuksien kanssa, toimintaterapiasta voi olla sinulle hyötyä. Joskus toimintaterapialle voi olla tarvetta myös sairauden tai onnettomuuden jälkeen, jolloin arjessa itsenäisesti selviytyminen voi tuottaa haasteita.

Fysioterapiaa 

Fysioterapeuttimme työskentelevät usein lasten kanssa, joilla on alentuneen toimintakyvyn takia vaikeuksia pärjätä arjessa. Tavoitteenamme on parantaa tai ylläpitää fyysistä toimintakykyä. Keskitymme toimintoihin, jotka ovat tärkeitä ja mielekkäitä arkielämän kannalta.

Aikuiset, jotka käyttävät fysioterapiapalvelujamme kamppailevat usein neurologisten haasteiden kanssa, joita voivat aiheuttaa esim. aivohalvaus, MS-tauti, lihastaudit, CP-vamma, selkäydinvamma, erilaiset kipuongelmat tai aivovammat.

Puheterapiaa 

Puheterapiaa tarvitsevalla lapsella saattaa olla vaikeuksia muun muassa kommunikaation, kielen, äänenkäytön tai nielemisen kanssa. Puheterapiassa harjoitellaan esimerkiksi suun motoriikkaa, ääntämistä sekä kykyä ottaa vastaan ja antaa tietoa. Voimme myös kokeilla erilaisia vaihtoehtoisia viestintämenetelmiä kuten kuvia, tukiviittomia tai puhelaitteita. Vaikeuksien taustalla voi joskus olla jokin yksittäinen kielen häiriö, autismi, kehityshäiriö tai synnynnäinen oireyhtymä.

Aikuiset tulevat useimmiten puheterapeutin vastaanotolle kielellisten ongelmien tai ääniongelmien takia ja yleisin puhevaikeuksien syy on halvaus.

Tarvitsetko äänenhuoltoa, tai tarvitsetko luennoitsijaa aiheesta ääni ja äänenkäyttö? Ota yhteyttä! Luennoimme myös puhetta korvaavasta kommunikoinnista jota voidaan hyödyntää niin lasten kuin aikuisten kanssa silloin kun puhumisessa on vaikeuksia.