Puheterapiaa Kokkolassa

Tervetuloa puheterapiaamme Kokkolassa!

Kysy lisää, tai varaa aika

Terapia toteutetaan joko omassa arkiympäristössä (kotona, koulussa tai päiväkodissa), tiloissamme Folkhälsanilla tai etäterapiana.

Paikka: Kuntoutus Kokkola
Osoite: Sairaalakatu 11 B, 67100 Kokkola
Järjestäjä: Folkhälsan Välfärd Ab
Yhteyshenkilö: Yksikön johtaja Åsa Lindroos-Lönnbäck
Puhelin: 044 066 5649 tai 044 788 3719

Maksutiedot

Meille voit tulla joko palvelusetelillä tai Kelan, hyvinvointialueesi tai vakuutusyhtiösi maksusitoumuksella. Voit myös ottaa meihin yhteyttä yksityisesti, itsemaksavana.

Puheterapiaa lapsille

Puheterapiassa vahvistamme lapsen kommunikaatiota, sekä äänen käyttöä että kykyä ottaa vastaan ja antaa tietoa. Terapiassa harjoittelemme esimerkiksi ääntämistä, kertomiskykyä sekä erilaisten viestintäapuvälineiden käyttöä. Lapsen ongelmien taustalla voi olla esimerkiksi myöhästynyt kielellinen kehitys, jokin tietty puheen häiriö, toimintarajoite tai jokin synnynnäinen oireyhtymä.

Puheterapiaa aikuisille

Aikuiset tulevat puheterapeutin vastaanotolle useimmiten kielellisten ongelmien tai ääniongelmien takia, ja yleisin puhevaikeuksien syy on halvaus. Meillä on myös asiakkaita, joille ääniterapiasta on apua kun ääni ei kestä työelämän tai arjen tilanteiden sille asettamia vaatimuksia. Jos tarvitset apua äänen tai kielen käytön kanssa, ota yhteyttä! Olemme täällä sinua varten.

Täältä löydät meidät

Työskentelemme vastaanotollamme Kokkolassa ja teemme myös koti-, koulu- ja päiväkotikäyntejä maksusitoumuksella. Toiminta-alueemme on koko Kokkola sekä Kruunupyy.

Tervetuloa meille Folkhälsanille!

Puheterapeuttimme

  • puheterapeutti, Pietarsaari ja Kokkola

   Yvonne Backlund

  • 044 788 1046
  • Työskentelen ruotsiksi, lähinnä koulu- ja päiväkoti-ikäisten lasten kanssa, mutta otan myös vastaan puheterapiaa tarvitsevia aikuisia. Tapaan asiakkaitani koulussa, päiväkodissa, kotona tai Folkhälsanin vastaanotolla Pietarsaaressa tai Kokkolassa, ja yhdessä työskentelemme kommunikaation parissa eri keinoin. Joskus voi olla kyse myöhästyneestä kielellisestä kehittymisestä, joku tarvitsee tukea ja harjoitusta kielellisten haasteiden tai kommunikaatiohaasteiden takia, toinen tarvitsee apua vaihtoehtoisten kommunikaatiovälineiden, kuten kuvien ja tukiviittomien, käyttöönotossa. Leikillisellä tavalla työskentelemme yhdessä vahvistaaksemme ja harjoittaaksemme juuri sitä, mitä kukin asiakas tarvitsee – ja terapiaan tulon pitää tuntua hauskalta! Puheterapeuttina olen kiinnostunut, luova ja vastaanottavainen, ja pystyn sopeutumaan jokaisen henkilön ja tilanteen mukaisesti. Parasta työssäni on saada tehdä töitä asiakkaiden kanssa, mutta myös saada olla osa jokaisen asiakkaan tukiverkostoa – saada tehdä yhteistyötä päiväkoti- ja kouluhenkilökunnan, muiden terapeuttien, vanhempien ja muiden lapsille tärkeiden henkilöiden kanssa, ja yhdessä löytää ratkaisuja ja tavoitteita, jotka ovat lapselle antoisia.

  • Verbal dyspraxi
   Habilitering av motoriska och sensoriska ätsvårigheter
   Tecken som stöd, fortsättningskurs
   Vägledarutbildning AKKtiv komigång
   Behaviour change techniques in speech and language therapy
   Puhemotoriikan perusteet
   Tehoa nepsykuntoutukseen

  • Ota yhteyttä
  • puheterapeutti, Kokkola

   Hanna Fröjdö (vanhempainvapaalla)

  • Kohtaan puheterapiassa sekä aikuisia että lapsia, ja asiakkaiden haasteet voivat liittyä esimerkiksi myöhäiseen kielelliseen kehitykseen tai erilaisiin toimintarajoitteisiin. Toimipaikkani ovat Kokkola ja Kruunupyy. Työskentelen sekä ruotsiksi että suomeksi. Parasta työssäni on mahdollisuus auttaa muita ihmisiä. Voin inspiroida ja ehkä auttaa asiakkaita ja heidän läheisiään jossakin arkielämässä vaikeaksi koetussa asiassa. Tuntuu hyvältä, että saan olla tärkeänä linkkinä jokaisen asiakkaan ympärillä olevassa verkostossa. Puheterapeuttina olen kekseliäs, leikillinen ja rauhallinen. Olen hyvä havainnoimaan ja kohtaan jokaisen asiakkaan hänen omalla tasollaan. Luovuus on myös hyvä ominaisuus puheterapeutin työssä, sillä terapiatilanteessa pitää usein pystyä muuttamaan suuntaa eteenpäin päästäkseen.

  • Alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder (AKK)
   Widgit Go (Introduktion)
   PECS™ - Picture Exchange Communication System (level 1)
   Teaching Critical Communication Skills Training
   Grundkurs i blisskommunikation
   Grundkurs i teckenspråk
   Fortsättningskurs i Tecken som Stöd
   Fördjupningskurs i Tecken som Stöd
   Autism
   PECS™ - Picture Exchange Communication System (level 1)
   Kommunikation och talterapeutisk behandling vid autism
   Hörsel
   Röst
   Språkliga svårigheter
   Talterapeut i skolan
   Tal- och oralmotoriska svårigheter
   OPT 1
   Introduction to PROMPT: Technique Workshop
   Ätande och sväljning
   Övrigt
   Barn med utmanande beteende- att förstå, bemöta och stöda

  • Ota yhteyttä
  • puheterapeutti, Pietarsaari ja Kokkola

   Ida Finnäs

  • 044 788 3653
  • Työskentelen kaikkien ikäryhmien – lasten, nuorten ja aikuistenkin – kanssa. Lapsiasiakkaiden lisäksi keskityn erityisesti afasiasta kärsiviin aikuisasiakkaisiin. Tarjoan hoitoa enimmäkseen päiväkotiympäristössä tai kouluvierailuilla, mutta otan asiakkaita vastaan myös vastaanotolla. Työkieleni on ruotsi. Olen luova ja iloinen puheterapeutti ja luon helposti yhteyden ihmisiin. Parasta työssäni on se, kun yhteistyö asiakkaan kanssa onnistuu erityisen hyvin ja voin kokea edistymisen todella vaikuttavan asiakkaan arkeen! Pidän työssäni siitä, että se on monipuolista ja sosiaalista ja että saan luovasti keksiä kullekin asiakkaalle sellaisia yksilöllisiä ratkaisuja, jotka tuntuvat asiakkaasta sekä hauskoilta että motivoivilta.

  • AKK för alla
   AKK i vardagen
   AKKtiv KomIgång Barnlogopedi
   Att jobba med människor
   Barn med utmanande beteende- att förstå, bemöta och stöda
   Better Conversations with Aphasia
   Grundkurs i blisskommunikation
   Grundkurs i teckenspråk
   Habilitering av motoriska och sensoriska ätsvårigheter
   Hanen – It takes two to talk
   Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe
   Havannoidaan lisää (epäselvä puhe)
   Introduktionskurs i Nonverbal guidning
   Kaninhistorier – träning i aktiv hörförståelse
   Kerronnan pulmat: arviointi, kuntoutus ja vanhempien ohjaaminen
   Kommunikation och talterapeutisk behandling vid autism
   Leikki lapsen kehityksen tukena
   Luetaanko
   OPT 1
   Selective Mutism - Evidence-Based Practices
   Spädbarns ätutveckling
   Talterapeut i skolan
   Verbal dyspraxi
   Widgit Go (Introduktion)

  • Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

  • Åsa Lindroos-Lönnbäck

   Yksikön johtaja, Pietarsaari, Kokkola ja Vaasa

  • puh:
   044 066 5649

  • Yksiköstä vastaavana työntekijänä minun tehtäväni on varmistaa, että asiakkaat saavat meillä parasta mahdollista kuntoutusta. Tarjoamme Folkhälsanilla korkeatasoista kuntoutusta ja kehitämme toimintaa jatkuvasti. Toimintamme on asiakaslähtöistä ja haluamme kaikin tavoin varmistaa, että asiakkailla on asiat hyvin ja he viihtyvät meillä. On äärimmäisen arvokasta päästä jakamaan asiakkaiden ja terapeuttien ilon hetkiä. Tätä arvostan arjen työssä todella paljon. Työhyvinvointi on meille tärkeää ja keskustelemme asioista ja niiden mahdollisista ratkaisuista paljon yhdessä. Johtaessani toimintaa pyrin näkemään asioiden myönteiset puolet ja helpottamaan kollegoiden työtä parhaani mukaan. Työskentelin ennen toimintarajoitteisten lasten ja aikuisten parissa ja teen sitä osittain edelleen, mutta nykyisin keskityn hallinnollisiin ja organisaatioon liittyviin tehtäviin. Pidän myös tästä työstä. Annan mielelläni lisätietoa toiminnastamme.

   Näytä lisää
  • Ota yhteyttä