Toimintaterapiaa Helsingissä

Toimintaterapiaa voidaan tarvita tueksi, jotta asiakas oppii toimimaan omatoimisesti. Toimintaterapiassa voi harjoitella arkisia toimintoja kuten pukeutumista ja hänen toimintakykyään tuetaan eri tavoin.

Varaa aika

Ett barn gungar och kastar samtidigt en boll.
Aika: Arkisin klo 08.00–16.00
Paikka: Folkhälsanin päärakennus
Osoite: Paasikivenkatu 1, 00250 Helsinki
Järjestäjä: Folkhälsan Välfärd Ab
Yhteyshenkilö: barnmottagningen@folkhalsan.fi
Puhelin: +358 9 315 000

Maksutiedot

Meille voit tulla joko palvelusetelillä tai Kelan, hyvinvointialueesi tai vakuutusyhtiösi maksusitoumuksella. Voit myös ottaa meihin yhteyttä yksityisesti, itsemaksavana. Vuonna 2024 kotitalousvähennyksen saa myös kotona annetusta oimintaterapiasta. 

Tavoitteet asetetaan toimintaterapiaan kuuluvan arvioinnin perusteella ja ne keskittyvät toimintamahdollisuuksien lisäämiseen ja arkisten tilanteiden vaikeuksien vähentämiseen. Tavoitteena voi olla esimerkiksi kynän käsittelyn, koordinaation tai hieno- ja karkeamotoristen taitojen tukeminen.

Jos lapsellasi on vaikeuksia joillakin seuraavista osa-alueista, toimintaterapiasta voi olla apua:

 • hieno- ja karkeamotoriset taidot
 • näköön perustuvan hahmottamisen sekä silmien ja käden yhteistyö
 • tarkkaavaisuus ja toiminnanohjaus (suunnittelu)
 • vuorovaikutustaidot ja sosiaaliset tilanteet
 • käytösongelmat ja aistihavaintojen tulkitseminen ja työstäminen
 • arkisista toiminnoista selviytyminen
 • leikkimistaidot tai koulutyö

Toimintaterapia toteutetaan yhteistyössä lapsen vanhempien ja kasvattajien kanssa. Toimintaterapia voi olla yksilö- tai ryhmäterapiaa. Opastusta ja neuvoja annetaan yleensä vanhemmille, päiväkodin ja koulun henkilökunnalle ja terapia voidaan toteuttaa sekä vastaanotollamme että lapsen omassa toimintaympäristössä.

Henkilökunta

  • toimintaterapeutti, Helsinki

   Peter Granholm

  • Olen ergoterapeutti ja neuropsykiatrinen valmentaja. Toimin myös kurssivastaavana Kelan sopeutumiskursseilla ja PEERS-kursseilla. Olen työskennellyt Folkhälsanilla vuodesta 2000 lasten, nuorten ja nuorten aikuisten kanssa terapioiden, ohjausten ja arviointien muodossa. Työskentelen ruotsiksi, suomeksi ja englanniksi ja vastaanotollani käy Helsingissä ja Länsi-Uudellamaalla asuvia Kelan ruotsinkielisiä toimintaterapia-asiakkaita. Pääosa asiakastapaamisistani tapahtuvat vastaanotollani, mutta päiväkoti-, koulu ja kotivierailut ovat myös mahdollisia. Terapia on asiakas- ja ratkaisukeskeistä, joten on tärkeä kuunneella asiakasta ja antaa hänelle tilaa sekä huomioida hänen vahvuutensa. Tavoitteena on asiakkaan arjen helpottaminen. Minulla on runsaasti kokemusta neuropsykiatrisista vaikeuksista ja pidän työni joustavuudesta ja vaihtelevuudesta.

  • Neurologi
   MAP-skolning

   Neuropsykiatri
   Neuropsykiatrinen coach
   Toiminnan ohjaus
   Lives in Balance
   Tarkkaavaisuushäiriöisen oppilaan tukeminen koululuokassa
   Använda iPad i terapin,

   Sensomotorik

   Självkänsla och beteende hos barn
   Theraplay, grundkurs
   Käyttäytymisanalyysi, haastavan käyttäytymisen ennaltaehkäisy, sosiaaliset- ja tunnetaidot, itsehallinta
   Perhetyö ja kognitiivinen kkäyttäytymisterapia, erityislapsen vanhemmuus ja positive parenting program

   Övriga
   Synanvändning i vardagen

 

Tietoja Kela-asiakkaille

Helsinki ja Länsi-Uusimaa: ruotsinkielisiä asiakkaita

Helsinki, Länsi-Uusimaa, ruotsinkielisiä asiakkaita: Lokakuu

Tukiviittomat, symboliviestintä eri viestintäapuvälineiden avulla

 • Testejä käsitoiminnon, puristusvoiman, hienomotoriikan, visuaalisen hahmottamisen, silmä-käsi-koordinaation, koordinaation ja kognitiivisten kykyjen mittaamiseen.
 • Hienomotoriikan, karkeamotoriikan, sensomotoriikan, visuaalisen hahmottamisen, silmä-käsi-koordinaation, kognitiivisten kykyjen, kommunikaation, koordinaation ja tunteiden säätelyn harjoitusmateriaalit.
 • SI-huone josta löytyy välineitä sensorisen integraation harjoittamiseen: keinuja, painovälineitä, aistituotteita, mahalauta, trampoliini, liukumäki.
 • Välineitä lasten leikkitaitojen tukemiseen
 • Ipad ja pelejä
 • Keittiön apuvälineet

Palvelu- ja avustajaeläimet ovat tervetulleita meille, mutta niistä tulee ilmoittaa etukäteen, jotta voimme huomioida allergiset asiakkaat.