Päiväkodit

Terveyttä edistävä päiväkoti kaikille

Osallistumme eri tavoin monen lapsen päiväkotiarkeen. Meillä on päiväkoteja eri puolilla Suomea. Järjestämme myös kaikille päiväkodeille suunnattua koulutusta, mm. kiusaamisen vastaisesta työstä ja tasa-arvoa edistävästä toiminnasta.

Barnen gungar på gården medan en vuxen övervakar.

Yleistä päiväkodeistamme

Perusta turvallisille ja positiivisille kaverisuhteille luodaan jo varhain. Kehitämme erilaisia menetelmiä ja työkaluja pedagogeille, joiden avulla he voivat tukea lasten kaverisuhteita.

Lue lisää 

 

Terveyttä edistävässä päiväkodissa keskitymme niin fyysisen, henkiseen kuin sosiaaliseen terveyteen ja meillä on terveyttä edistävä katsontatapa. Haluamme lisätä mahdollisuuksia osallisuuteen ja vastuuseen.

 

 Kaikilla lapsilla riippumatta siitä ovatko he tyttöjä vai poikia pitäisi olla samat mahdollisuudet erliasten taitojen harjoittelemiseen. Heitä ei tulisi rajoittaa sen mukaan, minkälaisia tyttöjen tai poikien oletetaan olevan. Halaumme, että lapsilla on hyvä itsetunto ja että heidän arjessaan on erilaisia vaihtoehtoja, joita ei rajoiteta stereotypioilla.