Folkhälsanin Trollebo-päiväkoti

Tarjoamme ruotsinkielistä varhaiskasvatusta, kielikylpytoimintaa ja esiopetusta. Päiväkotimme sijaitsee samassa rakennuksessa kuin Keravan ruotsinkielinen Svenskbacka skola ja yhdessä muodostamme joustavan siirtymisen ruotsinkielisestä varhaiskasvatuksesta kouluun.

Det är folktomt utanför daghemmet i Kervo.

Folkhälsanin päiväkoti Trollebo

Aika: Arkisin klo 7–17. Heinäkuussa pidämme lomaa, ja päiväkoti on suljettuna.
Osoite: Taimikatu 6 (Kannistonkatu 5), 04260 Kerava
Järjestäjä: Folkhälsan Välfärd Ab
Yhteyshenkilö: Tiina Aho
Puhelin: 044 788 1058

 

Tarjoamme varhaiskasvatusta ostopalveluna ruotsinkielisille perheille Keravalla ja olemme palvelusetelituottaja Keravan kaupungille. Myös muista kunnista perheet voivat kysellä meiltä vapaita paikkoja.

Trollebo on terveyttä edistävä päiväkoti. Terveyttä edistävän päiväkotimme arvoja ovat aina kunnioitus, ihmisten väliset suhteet, kannustus, turvallisuus ja osallistuminen; näistä muodostuu toimintamme punainen lanka. Lapsilla on oikeus yhtäjaksoiseen, terveelliseen ja tasapainoiseen kasvuun sekä kehitykseen, ja tähän pyrimme tekemällä aktiivista yhteistyötä huoltajien kanssa. Meidän arvomme asettavat lapsen keskiöön.

Tavoitteenamme ovat kukoistavat ja uteliaat lapset. Annamme kaikille lapsille mahdollisuuden kasvaa hyvissä olosuhteissa, vaalimme jokaisen ihmisen samanarvoisuutta ja annamme lapsille hyvät edellytykset hyvään terveyteen samoilla ehdoilla. Päämäärämme on, että jokainen lapsi saa parhaimman mahdollisen alun elinikäiseen oppimiseen. Meillä on herkkyyttä, aikaa ja ammattitaitoa vaalia lapsen elämän tärkeimpiä vuosia.

Jokaiselle lapselle on nimetty omakasvattaja. Haluamme tarjota turvallisen päiväkodin aloituksen lapselle ja hänen perheelleen, joten panostamme sopeutumisaikaan, “pehmeään laskuun”, yhdessä huoltajien kanssa. Ennen aloittamista tulemme mielellämme käymään luonanne, koska lapselle on helpompaa tutustua omakasvattajaansa tutussa ja turvallisessa ympäristössä.

Kieli. Käytämme Trollebossa kielileikkejä, satuja, riimejä, loruja ja draamaa. Laulua ja musisointia on myös päivittäin. Panostamme paljon ruotsin kieleen ja pienryhmätyöskentelyyn.

Luonto. Trollebo on Vihreä lippu -päiväkoti ja lapset saavat osallistua säännöllisesti lähimetsässä järjestettävään metsämörri- ja metsämyttystoimintaan. Trollebo sai keväällä 2016 kestävän kehityksen Vihreä lippu -tunnuksen ympäristöystävällisestä toiminnastaan.

Sosiaalinen ja emotionaalinen terveys. Sosiaaliset ja emotionaaliset taidot ovat yksi tärkeimmistä painopisteistä ja ne ovat osa päiväkodin kaikkea toimintaa. Harjoittelemme päivittäin kaverisuhteita, toisen tunteiden ymmärtämistä, omien tunteiden hallintaa ja empatiaa. Noudatamme kiusaamista ehkäisevää toimintasuunnitelmaa konfliktien ja mahdollisen kiusaamisen yhteydessä.

Digitalisointi. Opetustabletteja käytetään mm. tiedon etsintään, saduttamiseen, elokuvapätkien tekoon, pedagogisten sovellusten käyttöön ja dokumentointiin.

Päiväkodissa on aktiivinen vanhempainryhmä.

Meistä sanottua:

  • ”Lämminhenkinen pieni päiväkoti. Mukava tunnelma ja lapset viihtyvät. Jokainen lapsi otetaan yksilöllisesti huomioon.”
  • ”Paljon ulkoilua joka on iso plussa”
  • ”Ihana pieni päiväkoti, missä lapset viihtyvät. Hoitajat tekevät hyvää työtä! Kiitos :)”
  • ”Litet, tryggt och hemtrevligt”
  • ”Mukavalla tavalla perinteinen, mahtava henkilökunta ja hyvä henki, lapsia arvostava”

Äidinkieleltään ruotsinkieliset keravalaiset voivat hakea varhaiskasvatuspaikkaa joko Keravan kaupungin verkkosivujen (Hakuhelmi) kautta, tai ottamalla yhteyttä päiväkodin yksikönvastaavaan Tiina Ahoon. Äidinkieleltään suomenkieliset keravalaiset sekä perheet muista kunnista voivat hakea varhaiskasvatuspaikkaa alla olevan linkin kautta tai ottamalla yhteyttä päiväkodin yksikönvastaavaan Tiina Ahoon. 

Keravan kaupunki tiedottaa: Mitä teen, jos en ole tyytyväinen varhaiskasvatukseen?

Ota yhteyttä