Villa Familia perhekuntoutus

Meillä perhekuntoutusta toteutaan pääsääntöisesti yksikössä tehtävänä ympärivuorokautisena perhekuntoutuksena. Myös päiväkuntoutus ja kotona tehtävä kuntoutus ovat mahdollisia.

Två vuxna vid ett bort, händerna håller i en röd docka och en grön i plast.
Aika: Vuorokauden ympäri
Paikka: Villa Familia, Mjölbolsta
Osoite: Högbenintie 36, 10350 Meltola
Järjestäjä: Folkhälsan Välfärd Ab
Puhelin: 050 468 5736

Perhekuntoutusjaksot suunnitellaan ja niiden tavoitteet ja kesto sovitaan yhdessä lastensuojeluviranomaisten ja perheen kanssa.

 

Kenelle perhekuntoutus on suunnattu?

Perhekuntoutus on suunattu mm. perheille, jotka tarvitsevat

  • erityistä tukea arjen hallinnassa ja lasten kasvatuksessa
  • perheen ja vanhemmuuden arviointia
  • apua akuuteissa perhettä kohtaavissa kriisitilanteissa
  • ensikotitoimintaa.

Perhekuntoutuksen tavoitteita ovat mm.

  • tehdä lapsi näkyväksi
  • turvata lapsen psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen kasvu ja kehitys perheessä
  • tukea vanhemmuutta ja perheen sisäistä vuorovaikutusta lapsen tarpeiden näkökulmasta
  • tukea ja kannustaa perheitä omatoimisuuteen ja vastuunottoon itsestään ja omasta perheestään
  • arvioida ja tukea vanhempien valmiuksia toimia vanhempana
  • arvioida perheen palveluntarvetta ja tarvittavien tukitoimien kokonaisuutta ja huostaanoton ehkäiseminen tai vastaavasti perheen intensiivinen tukeminen valmistauduttaessa huostaanoton purkuun.

Perhekuntoutuksen prosessit ja työmenetelmät

 

Ennen perhekuntoutusta, pdf

 

Perhekuntoutusjakso, pdf