Kotipesä – nuorten ryhmäkoti

Kotipesässä nuorille on tarjolla turvallisuutta, molemminpuolista kunnioitusta, yksilöllistä kohtelua ja terveyttä edistävää toimintaa. Keskiössä on aina nuori.

En ljus stenbyggnad, med klätterväxter längs väggarna, är fotad en klar dag.
Paikka: Meltola
Osoite: Vanha tie 3, 10350 Meltola
Järjestäjä: Folkhälsan Välfärd Ab
Yhteyshenkilö: Maria Sevon
Puhelin: 050 323 5403 (Kotipesä, ympäri vuorokauden) tai 044 788 1077 (arkisin klo 8–16)

Kotipesä on 12–18-vuotiaille nuorille tarkoitettu kaksikielinen lastensuojeluyksikkö. Kotipesässä asuu nuoria, jotka kunnan sosiaalitoimi on sijoittanut kodin ulkopuolelle huostaanoton johdosta tai avohuollon toimenpiteenä. Sijoitus voi olla lyhyt- tai pitkäaikainen, ja sen lähtökohtana on huoltosuunnitelma, joka tehdään yhdessä nuoren saapuessa Kotipesään. Kotipesä voi mahdollisuuksien mukaan vastaanottaa kriisisijoituksen tarpeessa olevia nuoria.

Turvallisuus

Kotipesän päivittäiset rutiinit ja selkeät rajat luovat turvallisuutta nuorelle. Tärkeänä tavoitteena on nuoren auttaminen ja tukeminen kehitysprosessissa ja koulunkäynnissä. Yhteyden säilyttäminen nuoren perheeseen ja muuhun verkostoon on tärkeää, ja siitä huolehditaan jatkuvasti.

 

Mukava ympäristö

Kotipesä toimii luonnonkauniilla alueella Meltolassa sijaitsevassa vanhassa omakotitalossa, ja siellä on paikkoja seitsemälle nuorelle. Nuoret asuvat omissa huoneissaan, ja heidän käytettävissään on yhteinen keittiö ja yhteisiä tiloja, joissa on TV ja tietokone.

Nuorilla on mahdollisuus erilaisiin harrastuksiin Kotipesässä asuessaan. Käytettävissä on kuntosali ja musiikkikellari sekä erilaisia urheiluvälineitä.

Arvot

  • turvallisuus
  • huolenpito ja lapsen kunnioittaminen
  • yksilöllinen kohtelu lapsen iän ja kehitysasteen mukaisesti
  • lapsen kehityksen tukeminen tasapainoiseksi aikuiseksi

Toiminta ja henkilökunta

Kotipesän toiminta perustuu lastensuojelulakiin. Toimintamallina on terveyden edistäminen ja painopisteenä nuorten tarpeet.

Kotipesän henkilökunta on moniammatillinen tiimi, joka on paikalla ympäri vuorokauden. Henkilökunta on nuoria varten ja läsnä heidän arjessaan keskustelemalla ja kuuntelemalla. Nuorella on hänen asioitaan hoitava omahoitaja.

SILTA-malli toimii välineenä nuoren perheen kanssa tehtävässä yhteistyössä.