Personal trainer -koulutus

Kouluttaudu Solvallassa Personal Traineriksi!

Opiskele Solvallassa EA Personal Traineriksi, niin tulet harjoittelun, terveyden ja hyvinvoinnin asiantuntijaksi! Koulutus on ruotsinkielinen.

Folkhälsans instruktör visar hur man tränar rätt i ett gym

PT-koulutukset

Koulutuksista

PT-koulutuskokonaisuus kestää noin vuoden ja koostuu viidestä erilaisesta koulutuskokonaisuudesta ja kymmenestä lähiopiskeluosasta. Lähiopinnot järjestetään aina viikonloppuisin, ja niiden kokonaislaajuus on noin 350 tuntia. Lisäksi tulee etätyöskentely eri muodoissaan, jota on vähintään yhtä monta tuntia opintovuoden aikana. Koulutuskokonaisuuteen kuuluu kahdeksan kirjallista koetta ja neljä käytännön koetta sekä laaja asiakastyö. Hyväksytty koe edellyttää, että vähintään 75 prosenttia on oikein. Kokeet voi uusia kerran. Tavoitteena on, että FISAF PT:na pystyt huolehtimaan asiakkaistasi kokonaisvaltaisesti ympäri vuorokauden.

Koulutuksessa keskitytään anatomian ja fysiologian perusteisiin sekä tutustutaan lihaskuntoharjoitteluohjelmien tekoon. Käytännön osuudessa keskitytään tavalliseen kuntosaliharjoitteluun sekä ryhdin ja lihashuollon perusteisiin. Lisäksi tutustutaan kestävyysharjoitteluun ja liikuntaravitsemukseen.

Tämän koulutusosuuden (1 kirjallinen koe) läpäisseellä on valmiudet toimia kuntosaliympäristössä ohjaten tavallisia terveitä ihmisiä.

Kuntotestauskoulutuksen jälkeen opiskelija jatkaa koulutuskokonaisuutta Liikuntaravitsemuskoulutuksella (Lr), joka kestää 1 x 3 päivää sisältäen yhteensä 32 lähiopetustuntia.

Koulutuksessa tutustutaan liikuntaravitsemuksen perusteisiin kuten energiaravintoaineisiin, vitamiineihin, kivennäisaineisiin, fytokemikaaleihin sekä näiden terveyteen ja liikuntaan kohdistuviin vaikutuksiin.

Tähän osuuteen ei kuulu erillistä koetta, mutta Pt-opiskelijan tulee omassa harjoitusasiakkuudessaan tehdä asiakkaalleen ravitsemusanalyysi sekä seurata analyysin perusteella laaditun ohjeistuksen toteutumista. Osuus arvioidaan omana kokonaisuutenaan asiakastyön tarkastuksen yhteydessä.

Koulutuksessa syvennetään anatomian ja fysiologian osaamista sekä tutustutaan toiminnalliseen anatomiaan sekä tominnalliseen harjoitteluun.

Käytännön osuudessa keskitytään kuntosaliharjoittelun tehostamiseen. Ryhtiin liittyvässä osuudessa tutustutaan koko kehon analysointiin sekä syvennetään lihashuollon osaamista. Kestävyysharjoitteluun liittyvää tietoa syvennetään siten, että opiskelija pystyy huomioimaan myös tämän osa-alueen ohjelmoidessaan harjoittelua. Koulutus antaa opiskelijalle valmiuden ohjelmoida kokonaisvaltaisesti noin kuuden kuukauden jakson.

Tämän koulutusosuuden (2 kirjallista koetta + 1 näyttökoe) läpäisseellä on valmiudet toimia kuntosaliympäristössä sekä sen ulkopuolella ohjaten tavallisia, terveitä ihmisiä puolen vuoden tähtäimellä, jolloin huomioidaan myös elämäntapamuutokseen liittyvät perusteet.

 

Koulutuksessa tutustutaan ns. kenttätesteihin, joilla personal trainer pystyy mittaamaan asiakkaan kuntoon liittyviä ominaisuuksia.

Koulutuksessa käydään läpi erilaisia kävely- ja juoksutestejä, polkupyöräergometritestejä, lihaskunto- ja liikkuvuustestejä sekä kehonkoostumusmittauksia ja tietysti verenpaineen ja sykkeen mittausta. Päivät sisältävät myös teoriaosuuksia edellä mainituista aiheista.

Tähän koulutukseen ei kuulu erillistä koetta, mutta Pt -opiskelijan tulee omassa harjoitusasiakkuudessaan tehdä asiakkaalle useita testejä. Lisäksi hänen on pystyttävä tulkitsemaan testituloksia sekä soveltamaan niitä asiakkaan harjoitusohjelmaan. Opiskelija raportoi testitulokset ja testausta arvioidaan omana kokonaisuutenaan harjoitusasiakkuuden tarkastuksessa.

Koulutuksessa tutustutaan liikuntaravitsemuksen perusteisiin kuten energiaravintoaineisiin, vitamiineihin, kivennäisaineisiin, fytokemikaaleihin sekä näiden terveyteen ja liikuntaan kohdistuviin vaikutuksiin.

Tähän osuuteen ei kuulu erillistä koetta, mutta Pt-opiskelijan tulee omassa harjoitusasiakkuudessaan tehdä asiakkaalleen ravitsemusanalyysi sekä seurata analyysin perusteella laaditun ohjeistuksen toteutumista. Osuus arvioidaan omana kokonaisuutenaan asiakastyön tarkastuksen yhteydessä.

Tässä osuudessa siirrytään käsittelemään ihmistä osana ympäröivää yhteiskuntaa käymällä läpi esim. toiminnallista anatomiaa ja tekemällä lajianalyyseja.

Käymme läpi yleisimmät urheiluvammat sekä niiden hoito-ohjeet ja tutustumme myös aivoja ja unta käsittelevään teoriaan. Lisäksi tarkastelemme lihaskalvoja käsittelevää uusinta tutkimusta. Valmennus- ja vuorovaikutustaitoja käydään läpi sekä teoriassa että useissa käytännön oppilasharjoituksissa. Ryhtiä tutkitaan kokonaisvaltaisesti toiminnallisuuden näkökulmasta. Syvennämme kestävyysharjoitteluun liittyvää osaamista ja iltaisin tutustumme eri lajeihin kurssilaisten vetämien harjoitusten avulla.

Pt -koulutuksen päätteeksi opiskelija jättää vähintään 6 kuukautta kestäneen harjoitusasiakkuuden raportin sekä osallistuu neljään kirjalliseen ja kolmeen käytännön kokeeseen.

Kouluttajat

Stefan Westerback, urheiluohjaaja, koulutettu hieroja, urheiluun erikoistunut opistoupseeri. Stefan on työskennellyt urheilusektorilla kokopäiväisesti 33 vuotta ja antanut valmennusta “kaikissa mahdollisissa lajeissa”. Stefanin erikoisosaaminen kattaa muun muassa anatomian, asentojen ja liikkeen tulkinnan ja niiden korjaamisen.

  • Joakim Träskelin, tradenomi, ammattivalmentaja, FISAF PT
  • Olli Ilander, ETM
  • David Fred, koulutettu hieroja
  • Heikki Kiili, urheiluohjaaja, FISAF PT
  • Sampsa Visuri, urheiluneuvoja
  • Tarja Koski-Sipilä, LitM
  • Mika Lehtonen, LitM

 

Yhteystiedot