Ilmoittajamenettely

Epäillyistä väärinkäytöksistä ilmoittaminen

Ilmoittajamenettelyssä on kyse siitä, että epäillyistä väärinkäytöksistä tai lainrikkomuksista työssään tiedon saaneilla on luotettava kanava, johon epäilyt voi ilmoittaa.

Tee ilmoitus

En vissla av metall med rött band

Suhtaudumme Folkhälsanilla epäiltyihin väärinkäytöksiin ja lainrikkomuksiin erittäin vakavasti ja haluamme tarjota luottamuksellisen kanavan niiden esille tuomiseen. Kannustamme henkilöstöämme ja muita sidosryhmiämme avoimeen keskustelukulttuuriin, jossa puutteet uskalletaan tuoda ajoissa esiin, jotta ne voidaan korjata.

Mistä voi ilmoittaa?

Ilmoittajakanavassa ilmoitettavat epäillyt rikkomukset voivat olla lainvastaisia tekoja tai Folkhälsanin eettisten periaatteiden vastaisia menettelyjä, joilla voi olla haitallisia vaikutuksia organisaatioon, sen asiakkaisiin tai sen kumppaneihin. Kyseessä voivat olla mm. epäillyt taloudelliset väärinkäytökset tai kuluttajansuojalainsäädännön vastaiset menettelyt.
Kanava on avoin kaikille Folkhälsanin työntekijöille ja muille sidosryhmille, jotka työssään tai työhönsä liittyen ovat saaneet tietoa Folkhälsanissa tapahtuneista rikkomuksista. Folkhälsanin työntekijöitä kehotetaan ilmoittamaan epäilyksistään ensisijaisesti omalle esihenkilölleen tai henkilöstöhallinnolle.
Ilmoituksia tulee jättää vain vilpittömin mielin.
Huomaa, että ilmoittajakanavaa ei ole tarkoitettu asiakaspalautetta tai valituksia varten. 

Ilmoitusten käsittely ja luottamuksellisuus

Folkhälsanin ilmoittajakanava mahdollistaa nimettömän ilmoittamisen, ja sitä ylläpitää ulkopuolinen toimittaja. Kanavassa ei tallenneta tietoja, jotka mahdollistaisivat ilmoittavan henkilön tunnistamisen.
Ilmoittajakanavassa tehdyt ilmoitukset vastaanottaa tarkoitukseen nimetty yksikkö, joka vastaa ilmoituksen käsittelystä, asian selvittämisestä ja tarvittaessa sen välittämisestä asianomaiselle elimelle päätöksentekoa sekä jatkotoimenpiteitä varten. Käsittely tapahtuu luottamuksellisesti myös silloin, kun ilmoittaja itse kertoo henkilöllisyytensä.
Ilmoittamisen yhteydessä saat automaattisesti luodun satunnaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan, joiden avulla voit keskustella nimettömästi Folkhälsanin ilmoittajayksikön kanssa ja seurata ilmoituksesi käsittelyä. Tämä edellyttää, että otat väliaikaisen käyttäjänimen ja salasanan muistiin.

Henkilötietojen käsittely ilmoittajakanavassa

Henkilötietoja käsiteltäessä noudatamme yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679, yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) ja tietosuojalain (1050/2018) vaatimuksia. Voit lukea lisää täältä.