Folkhälsanin kuntoutus Vaasassa

Tervetuloa kuntoutukseen Vaasassa!

Folkhälsanin kuntoutus Vaasassa tarjoaa puheterapiaa lapsille, nuorille ja aikuisille.

Kysy lisää, tai varaa aika

Työskentelemme vastaanotollamme Vaasassa, jonka lisäksi teemme koti-, koulu- ja päiväkotikäyntejä. Toiminta-alueemme on Närpiö, Korsnäs, Vaasa, Mustasaari ja Vöyri.

Haluatko tietää lisää palveluistamme? Ota yhteyttä yksikön johtaja Åsa Lindroos-Lönnbäckiin:

Paikka: Kuntoutus Vaasa
Osoite: Wasaborginkuja 4, 65100 Vaasa
Järjestäjä: Folkhälsan Välfärd Ab
Yhteyshenkilö: asa.lindroos-lonnback@folkhalsan.fi
Puhelin: 044 066 5649 tai 044 788 3653

Lue lisää

Folkhälsanin kolme arvoa, osaaminen, osallistuminen ja huolenpito, näkyvät koko organisaatiossa kaikilla sen tasoilla.

Osaamista

Osaamisemme herättää luottamusta ja näkyy määrätietoisena ja kustannustehokkaana toimintana.
Arkeemme kuuluvat luovuus ja empaattisuus.

Osallistumista

Osallistumisellamme on vaikutusta yhteiskuntaan. Me kaikki teemme oman osuutemme, jotta Folkhälsan olisi alansa edelläkävijä. Otamme vastuun ihmisistä ja uskomme tulevaisuuteen.

Huolenpitoa

Huolenpitoon kuuluu ihmisarvon kunnioitus. Näemme ihmisen kokonaisuutena ja kohtelemme jokaista yksilönä. Teemme yhteistyötä ja rohkaisemme jokaista tehokkaaseen vuorovaikutukseen.

Henkilökunta

  • puheterapeutti, Vaasa

   Elin Johansson

  • 044 788 5970
  • Työskentelen lasten, nuorten ja aikuisten kanssa suomeksi ja ruotsiksi. Puheterapiaa annan enimmäkseen asiakkaan omassa elinympäristössä (päiväkoti, koulu tai koti), mutta otan asiakkaita vastaan myös Folkhälsanhuset Wasassa. Työalueeni on Vaasasta Närpiöön, ja työkieleni ovat ruotsi ja suomi. Puheterapeuttina olen rauhallinen, kärsivällinen ja sitoutunut. Haluan olla luova ja mukautan mielelläni yksilöllisesti erityyppisiä materiaaleja. Yhteys asiakkaaseen on erittäin tärkeää samoin kuin se, että jokainen asiakas tuntee olonsa kanssani turvalliseksi ja mukavaksi. Tuntuu merkitykselliseltä nähdä asiakkaiden edistyvän ja olla lähellä perhettä tai asiakkaan verkostoa.

  • Att jobba med människor
   Fördjupningskurs i Tecken som Stöd, del 2
   Habilitering av motoriska och sensoriska ätsvårigheter
   Picture Exchange Communication System (PECS) Level 1 Training
   PRT – Miten hyödyntää autismikirjon kuntoutuksessa?
   Verbal dyspraxi
   AKK för alla
   Vägledarutbildning AKKtiv komIgång
   Valikoiva syöminen - Miten ja miksi kuntouttaa? (Äännekoulu)
   Syömisen terapiasta (Suomen Kuntoutuskouluttajat Oy)

  • Ota yhteyttä
  • puheterapeutti, Vaasa

   Emilia Klavus

  • 044 788 3679
  • Työssäni puheterapeuttina Vaasassa asiakkainani on sekä lapsia että aikuisia. Aikuisneurologia on intohimoni kohde, mutta on myös todella antoisaa työskennellä lasten ja lapsia ympäröivän verkoston kanssa. Työn monipuolisuus tekee Folkhälsanilla työskentelystä niin hauskaa; laajapohjainen asiakaspiiri, tiimityö ja kaikki kohtaamiset ihmisten kanssa. Puheterapeuttina olen avoin, iloinen ja työssäni tarkka. Työkenttäni ulottuu Korsnäsin kunnasta etelässä Vöyriin pohjoisessa, ja työskentelen sekä ruotsiksi että suomeksi.

  • Att jobba med människor
   Fördjupningskurs i Tecken som Stöd, del 2
   Vägledarutbildning AKKtiv komIgång
   AKK för alla
   Habilitering av motoriska och sensoriska ätsvårigheter
   PRT – Miten hyödyntää autismikirjon kuntoutuksessa?
   Verbal dyspraxi

  • Ota yhteyttä
  • puheterapeutti, Pietarsaari ja Kokkola

   Ida Finnäs

  • 044 788 3653
  • Työskentelen kaikkien ikäryhmien – lasten, nuorten ja aikuistenkin – kanssa. Lapsiasiakkaiden lisäksi keskityn erityisesti afasiasta kärsiviin aikuisasiakkaisiin. Tarjoan hoitoa enimmäkseen päiväkotiympäristössä tai kouluvierailuilla, mutta otan asiakkaita vastaan myös vastaanotolla. Työkieleni on ruotsi. Olen luova ja iloinen puheterapeutti ja luon helposti yhteyden ihmisiin. Parasta työssäni on se, kun yhteistyö asiakkaan kanssa onnistuu erityisen hyvin ja voin kokea edistymisen todella vaikuttavan asiakkaan arkeen! Pidän työssäni siitä, että se on monipuolista ja sosiaalista ja että saan luovasti keksiä kullekin asiakkaalle sellaisia yksilöllisiä ratkaisuja, jotka tuntuvat asiakkaasta sekä hauskoilta että motivoivilta.

  • AKK för alla
   AKK i vardagen
   AKKtiv KomIgång Barnlogopedi
   Att jobba med människor
   Barn med utmanande beteende- att förstå, bemöta och stöda
   Better Conversations with Aphasia
   Grundkurs i blisskommunikation
   Grundkurs i teckenspråk
   Habilitering av motoriska och sensoriska ätsvårigheter
   Hanen – It takes two to talk
   Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe
   Havannoidaan lisää (epäselvä puhe)
   Introduktionskurs i Nonverbal guidning
   Kaninhistorier – träning i aktiv hörförståelse
   Kerronnan pulmat: arviointi, kuntoutus ja vanhempien ohjaaminen
   Kommunikation och talterapeutisk behandling vid autism
   Leikki lapsen kehityksen tukena
   Luetaanko
   OPT 1
   Selective Mutism - Evidence-Based Practices
   Spädbarns ätutveckling
   Talterapeut i skolan
   Verbal dyspraxi
   Widgit Go (Introduktion)

  • Ota yhteyttä
  • Puheterapeutti, Vaasa ja Pietarsaari

   Madelén Lillqvist

  • 044 788 6341
  • Työskentelen yksilöllisten puheterapioiden ja arviointien parissa sekä osallistun asiakkaan ympärillä olevan verkoston tapaamisiin. Alueeni ulottuu Närpiöstä Pietarsaareen. Työskentelen pääasiassa lasten ja lapsen ympärillä olevan verkoston, kuten vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan kanssa. Tapaan asiakkaita päiväkodeissa, esikouluissa ja kouluissa sekä vastaanotollani Vaasan Folkhälsanhusetissa. Puhun ruotsia ja suomea, annan terapiaa ruotsiksi ja teen arvioita myös suomeksi. Työssäni keskiössä ovat asiakkaan etu sekä työkalujen ja strategioiden löytäminen, jotka auttavat ja kehittävät asiakasta hänen jokapäiväisessä elämässään. Parasta työssäni on sen joustavuus ja monipuolisuus. Lisäksi nautin lasten kanssa työskentelystä sekä siitä, että saan olla mukana lapsen kehityksessä ja iloitsemassa heidän edistymisestään.

  • Verbaalinen dyspraksia

  • Ota yhteyttä
  • puheterapeutti, Vaasa

   Amanda Andersson (vanhempainvapaalla)

  • Työskentelen puheterapeuttina Vaasassa ja keskityn työssäni lapsiin ja nuoriin. Olen iloinen, rauhallinen ja kärsivällinen puheterapeutti ja pidän erityyppisten ihmisten tapaamisesta. Parasta työssäni on se, että saan olla osa lasta tukevaa verkostoa yhteistyössä kodin ja koulun tai päivähoidon kanssa ja saan nähdä lapsen kehittyvän. Luovuuden käyttäminen työssä on sallittua ja hauskaa! Olen myös opiskellut vaihtoehtoisten viestintämenetelmien käyttöä ja syömisvaikeuksien hoitoa, ja näiden taitojen osaaminen on antoisaa. Työskentelen Vaasasta Oravaisiin ulottuvalla alueella ruotsiksi.

  • AKKtiv KomIgång Barnlogopedi
   AKK för alla
   ARFID, ätsvårigheter och selektivt ätande
   Barn med utmanande beteende- att förstå, bemöta och stöda
   Grundkurs i blisskommunikation
   Grundkurs i teckenspråk
   Introduktionskurs i Nonverbal guidning
   Introduction to PROMPT: Technique Workshop
   Kommunikation och talterapeutisk behandling vid autism
   SOS Approach to Feeding
   Spädbarns ätutveckling
   Talterapeut i skolan
   Teaching Critical Communication Skills Training
   Verbal dyspraxi
   Widgit Go (Introduktion)

  • Ota yhteyttä
  • puheterapeutti

   Ida Bengtfolks, Vaasa (vanhempainvapaalla)

  • On hauskaa saada mukauttaa terapia jokaisen yksilön omien tavoitteiden ja persoonallisuuden mukaiseksi! Puheterapia tehoaa erittäin hyvin, kun sitä toteutetaan leikillisesti, yhdessä tehtäviin harjoituksiin lomittaen. Roolissani puheterapeuttina työskentelen etenkin lasten ja nuorten kielellisten haasteiden, varsinkin erilaisten kielihäiriöiden, parissa: näihin kuuluvat kielen ymmärtäminen, kertomisen haasteet, lauserakenteet ja ääntämisharjoitteet. Työskentelen Vaasan ja Korsnäsin välisellä alueella. Terapiat toteutetaan useimmiten lasten omassa ympäristössä (päiväkodissa, koulussa tai kotona), mutta pidän myös vastaanottoa Vaasan Folkhälsan-talossa. Puheterapeuttina olen avoin, kiinnostunut, kärsivällinen ja joustava – tässä työssä saa olla hyvin luova, sillä kaikilla asiakkailla on eri tarpeet ja persoonallisuudet. Parasta on nähdä asiakkaiden edistysaskeleet! Työkieleni ovat ruotsi ja suomi.

  • Habilitering av sensoriska och motoriska ätsvårigheter
   Att jobba med människor
   Verbal dyspraxi
   AKK för alla
   Vägledarutbildning AKKtiv KomIgång
   Kerronnan pulmat – arviointi, kuntoutus ja vanhempien ohjaaminen

  • Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

  • Åsa Lindroos-Lönnbäck

   Yksikön johtaja, Pietarsaari, Kokkola ja Vaasa

  • puh:
   044 066 5649

  • Yksiköstä vastaavana työntekijänä minun tehtäväni on varmistaa, että asiakkaat saavat meillä parasta mahdollista kuntoutusta. Tarjoamme Folkhälsanilla korkeatasoista kuntoutusta ja kehitämme toimintaa jatkuvasti. Toimintamme on asiakaslähtöistä ja haluamme kaikin tavoin varmistaa, että asiakkailla on asiat hyvin ja he viihtyvät meillä. On äärimmäisen arvokasta päästä jakamaan asiakkaiden ja terapeuttien ilon hetkiä. Tätä arvostan arjen työssä todella paljon. Työhyvinvointi on meille tärkeää ja keskustelemme asioista ja niiden mahdollisista ratkaisuista paljon yhdessä. Johtaessani toimintaa pyrin näkemään asioiden myönteiset puolet ja helpottamaan kollegoiden työtä parhaani mukaan. Työskentelin ennen toimintarajoitteisten lasten ja aikuisten parissa ja teen sitä osittain edelleen, mutta nykyisin keskityn hallinnollisiin ja organisaatioon liittyviin tehtäviin. Pidän myös tästä työstä. Annan mielelläni lisätietoa toiminnastamme.

   Näytä lisää
  • Ota yhteyttä