Kiusaamisen vastustaminen

Hyvät kaverisuhteet ehkäisevät kiusaamista

Perusta turvallisille ja positiivisille kaverisuhteille luodaan jo varhain. Tuemme pedagogeja, vanhempia ja lapsia kunnioittavan ilmapiirin rakentamisessa päiväkodeissa ja kouluissa.

Jotta pedagogit voivat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tunnistaa ne lapset, joilla on riski syrjäytyä, tarvitaan erilaisia menetelmiä ja työkaluja. Näin voimme estää lasta jäämästä kaveriryhmän ulkopuolelle. Tällä puolestaan on positiivisia vaikutuksia lapsen fyysiselle ja psyykkiselle hyvinvoinnille, ja se voi ehkäistä ongelmia myöhemmin elämässä. Osana Folkhälsanin kiusaamisen vastaista työtä olemme luoneet erilaisia apuvälineitä päiväkotien henkilökunnan käyttöön.

Två personer i sneakers och färggranna knästrumpor står mittemot varandra.

Yhteystiedot

  • Jennie Stolzmann-Frankenhaeuser

   Yhteyshenkilö Uudellamaalla

  • puh:
   044 788 3633

  • Ota yhteyttä