Liity jäseneksi

Liity jäseneksi

Folkhälsan on aktiivinen kansalaisjärjestö, johon kuuluu 19 000 jäsentä. Noin 100 paikallisyhdistystämme tekevät terveyttä edistävää, voittoa tavoittelematonta työtä omilla paikkakunnillaan.

Liity jäseneksi (ruotsinkielinen sivu)

Yhdistykset ja vapaaehtoiset

Folkhälsan on aktiivinen kansalaisjärjestö, johon kuuluu 19 000 jäsentä. Noin 100 paikallisyhdistystämme tekevät terveyttä edistävää, voittoa tavoittelematonta työtä omilla paikkakunnillaan. Useimmat paikallisyhdistykset tarjoavat uimakouluja ja myyvät Vappukukka-neulamerkkiä. Sen lisäksi yhdistysten toimintaan voi kuulua kaikkea lapsille suunnatusta toiminnasta ja liikunnallisista aktiviteeteista aina vanhustenhoitoon ja omaishoitajia tukevaan toimintaan. Folkhälsan toimii pääsääntöisesti ruotsiksi.

Folkhälsanilla olemme huomanneet vapaaehtoistoiminnan tarpeen sekä kiinnostuksen siihen osallistumiseen lisääntyneen – niin vanhempien ikäluokkien kuin nuortenkin keskuudessa. Folkhälsan tarjoaa runsaasti erilaisia osallistumismahdollisuuksia, ja parhaiten meidät tunnetaan eri puolilla maata toimivista paikallisyhdistyksistämme. Yhdistysten painottavat eri asioita, mutta useimmat niistä järjestävät ainakin uimakouluja sekä lapsille ja perheille suunnattua toimintaa.

Toimintaan voi osallistua vapaaehtoisena myös kuulumatta yhdistykseen, etenkin jos haluaa toimia osana tiettyyn tehtävään keskittyvää verkostoa.

”Yhteistä on pyrkimys terveyden edistämiseen. Yhdistyksillä on hyvä paikallistuntemus, ja ne osaavat tarttua kysymyksiin, jotka ovat ajankohtaisia juuri niiden arjessa.” – Folkhälsan’s förbundin johtaja Viveca Hagmark

Työ terveyden, elämänlaadun ja yhteisöllisyyden puolesta koetaan merkitykselliseksi. Folkhälsanin tunnuslause ”kaikki voivat paremmin, jos kaikki voivat hyvin” on sopusoinnussa tutkimustulosten kanssa, joiden mukaan terveyden ja hyvinvoinnin sisäiset erot ovat pienimmillään yhteisöissä, joissa kaikkien terveys on hyvällä tasolla. Terveyden ja vapaaehtoistyön välillä on yhteys – aktivoituminen saa voimaan hyvin.

Syyt ja kiinnostus vapaaehtoistyöhön pysyvät. Ihminen haluaa tehdä jotain merkityksellistä, vaikuttaa, auttaa, olla osana yhteisöä, oppia uutta, saada uusia kokemuksia ja ystäviä, parantaa omaa ja muiden terveyttä. Moni, jolla on tai on ollut vastoinkäymisiä omassa elämässään, haluaa tarjota tukeaan muille samankaltaisessa tilanteessa eläville.

Ryhdy vapaaehtoiseksi! (ruotsinkielinen sivu)  

Folkhälsan on aktiivinen kansalaisjärjestö, johon kuuluu 19 000 jäsentä. Noin 100 paikallisyhdistystämme tekevät terveyttä edistävää, voittoa tavoittelematonta työtä omilla paikkakunnillaan.

Liity jäseneksi (ruotsinkielinen sivu)