Folkhälsans rehabilitering i Vasa

Välkommen till vår rehabilitering i Vasa!

Folkhälsans rehabilitering i Vasa erbjuder talterapi för barn, unga och vuxna.

Boka terapi, eller fråga mer

Vi jobbar på vår mottagning i Vasa och gör även hem-, skol- och daghemsbesök enligt önskemål.
Vi rör oss i Närpes, Korsnäs, Malax, Vasa, Korsholm och Vörå.

Kontakta vår enhetschef Åsa Lindroos-Lönnbäck om du vill veta mera:

Plats: Rehabilitering Vasa
Adress: Wasaborgsgränd 4, 65100 Vasa
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab
Kontakt: asa.lindroos-lonnback@folkhalsan.fi
Telefon: 044 066 5649 eller 044 788 3653

Läs mera

Folkhälsans tre värden kompetens, engagemang och omsorg genomsyrar hela organisationen på alla nivåer.

Kompetens

Vår kompetens inger förtroende. Vi visar vår kompetens genom att arbeta målmedvetet och kostnadseffektivt. Vi är nyskapande och empatiska i vår vardag.

Engagemang

Vårt engagemang påverkar samhället. Vi bidrar alla till att Folkhälsan är en föregångare. Vi tar ansvar för människor och tror på framtiden.

Omsorg

Omsorg innebär att vi respekterar människovärdet. Vi ser människan som en helhet och bemöter alla individuellt. Vi samarbetar och uppmuntrar till aktiv växelverkan.

Personal

  • talterapeut, Vasa

   Elin Johansson

  • 044 788 5970
  • Jag arbetar med barn, unga och vuxna på finska och svenska. Talterapin sker för det mesta i klientens egen vardagsmiljö (daghem, skola eller hemma), men jag tar också emot klienter i Folkhälsanhuset Wasa. Mitt arbetsområde sträcker sig från Vasa till Närpes och mitt arbetsspråk är svenska och finska. Som talterapeut är jag lugn, tålmodig och engagerad. Jag tycker om att vara kreativ och individanpassar gärna olika typer av material. Kontakten med klienten är väldigt viktig, och att varje klient känner sig trygg och bekväm med mig. Det känns meningsfullt att få se klienter göra framsteg och att få finnas där för familjen eller nätverket runt klienten.

  • Att jobba med människor
   Fördjupningskurs i Tecken som Stöd, del 2
   Habilitering av motoriska och sensoriska ätsvårigheter
   Picture Exchange Communication System (PECS) Level 1 Training
   PRT – Miten hyödyntää autismikirjon kuntoutuksessa?
   Verbal dyspraxi
   AKK för alla
   Vägledarutbildning AKKtiv komIgång
   Valikoiva syöminen - Miten ja miksi kuntouttaa? (Äännekoulu)

  • Kontakta
  • talterapeut, Vasa

   Emilia Klavus

  • 044 788 3679
  • I mitt jobb som talterapeut i Vasa träffar jag både barnklienter och vuxna klienter. Vuxenneurologi är ett område jag brinner för, men att jobba med barn och nätverket runt varje barn är också oerhört givande. Det är mångsidigheten i arbetet som gör jobbet på Folkhälsan så roligt; det breda klientelet, teamarbetet och alla människomöten. Som talterapeut är jag öppen, glad och noggrann i mitt arbete. Mitt arbetsfält sträcker sig från Korsnäs i söder till Vörå i norr och jag arbetar både på svenska och på finska.

  • Verbal dyspraxi

  • Kontakta
  • talterapeut, Vasa

   Erika Snellman

  • 044 757 8839
  • I talterapin träffar jag främst barn och ungdomar med språkliga eller kommunikativa utmaningar. Mitt arbetsområde sträcker sig från Vasa till Kristinestad och mitt arbetsspråk är svenska. I min roll som talterapeut är jag lekfull och inlyssnande. Jag är flexibel och kan byta spår i terapisituationen om jag märker att det behövs. Det bästa med mitt jobb är känslan av att kunna lära barnet något, och samtidigt får jag lära mig av barnet. Det blir en interaktion där vi skapar någonting bra tillsammans, med målet att hela tiden utvecklas. Jag har även vidareutbildat mig inom AKK (alternativ och kompletterande kommunikation), med fokus på bilder och tecken som stöd.

  • AKKtiv KomIgång Habilitering
   AKK för alla
   Barn med utmanande beteende- att förstå, bemöta och stöda
   Fortsättningskurs i Tecken som Stöd
   Fördjupningskurs i Tecken som Stöd
   Habilitering av motoriska och sensoriska ätsvårigheter
   Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe
   Havannoidaan lisää
   Konflikthantering i skolan
   Luetaanko
   Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla
   Små barns samspel och utveckling
   Talterapeut i skolan
   Valikoiva syöminen- Miten ja miksi kuntouttaa?
   Verbal dyspraxi
   Widgit Go (Introduktion)

  • Kontakta
  • talterapeut, Vasa och Jakobstad

   Ida Finnäs

  • 044 788 3653
  • Jag arbetar med alla åldersgrupper – såväl barn, unga och vuxna. Utöver barnklienterna har jag extra fokus på vuxna afasiklienter. Terapin sker för det mesta i daghemsmiljö eller genom skolbesök, men jag tar också emot klienter i Folkhälsanhuset Wasa. Mitt arbetsområde sträcker sig från Nykarleby till Malax och mitt arbetsspråk är svenska. Jag är en kreativ och glad talterapeut som är bra på att få kontakt med människor. Det allra bästa med mitt jobb är när samarbetet med klienten lyckas extra bra och man får ta del av framsteg som verkligen gör skillnad i klientens vardag! Jag gillar att jobbet är varierande, socialt och att man får vara kreativ och hitta på individuella lösningar för varje enskild klient, som känns både roliga och motiverande för klienten.

  • AKK för alla
   AKK i vardagen
   AKKtiv KomIgång Barnlogopedi
   Att jobba med människor
   Barn med utmanande beteende- att förstå, bemöta och stöda
   Better Conversations with Aphasia
   Grundkurs i blisskommunikation
   Grundkurs i teckenspråk
   Habilitering av motoriska och sensoriska ätsvårigheter
   Hanen – It takes two to talk
   Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe
   Havannoidaan lisää (epäselvä puhe)
   Introduktionskurs i Nonverbal guidning
   Kaninhistorier – träning i aktiv hörförståelse
   Kerronnan pulmat: arviointi, kuntoutus ja vanhempien ohjaaminen
   Kommunikation och talterapeutisk behandling vid autism
   Leikki lapsen kehityksen tukena
   Luetaanko
   OPT 1
   Selective Mutism - Evidence-Based Practices
   Spädbarns ätutveckling
   Talterapeut i skolan
   Verbal dyspraxi
   Widgit Go (Introduktion)

  • Kontakta
  • Talterapeut, Vasa och Jakobstad

   Madelén Lillqvist

  • 044 788 6341
  • Jag arbetar med individuella talterapier och bedömningar samt medverkar i möten med nätverket omkring en klient. Mitt område sträcker sig från Närpes till Jakobstad. Jag arbetar i huvudsak med barn och med nätverket runt barnet, som föräldrar, daghemspersonal etc. Jag träffar mina klienter på daghem, förskolor och skolor och tar också emot besök på mottagningen på Folkhälsanhuset i Vasa. Jag talar svenska och finska, ger terapier på svenska och gör bedömningar även på finska. I mitt arbete ligger fokus på klientens bästa och på att hitta verktyg och strategier som hjälper och utvecklar klienten i hens vardag. Det bästa med mitt jobb är att det är så flexibel och mångsidigt och att jag får jobba med barn, vara en del i barnets utveckling och glädjas åt hens framsteg.

  • Verbal dyspraxi

  • Kontakta
  • talterapeut, Vasa

   Amanda Andersson (föräldraledig)

  • Jag arbetar som talterapeut i Vasa med fokus på barn och ungdomar. Jag är en glad, lugn och tålmodig talterapeut som tycker om att träffa olika typer av människor. Det bästa med mitt jobb är att få vara en del av nätverket runt ett barn, i samarbete mellan hem och skola eller daghem, och att få se barnet utvecklas. Att få använda sin kreativitet på jobbet är roligt! Jag har även vidareutbildat mig inom användningen av AKK (alternativa kommunikationssätt) och ätsvårigheter, och det känns givande att ha den kunskapen.Mitt arbetsområde sträcker sig från Vasa till Oravais och mitt arbetsspråk är svenska.

  • AKKtiv KomIgång Barnlogopedi
   AKK för alla
   ARFID, ätsvårigheter och selektivt ätande
   Barn med utmanande beteende- att förstå, bemöta och stöda
   Grundkurs i blisskommunikation
   Grundkurs i teckenspråk
   Introduktionskurs i Nonverbal guidning
   Introduction to PROMPT: Technique Workshop
   Kommunikation och talterapeutisk behandling vid autism
   SOS Approach to Feeding
   Spädbarns ätutveckling
   Talterapeut i skolan
   Teaching Critical Communication Skills Training
   Verbal dyspraxi
   Widgit Go (Introduktion)

  • Kontakta
  • talterapeut, Vasa

   Ida Bengtfolks (föräldraledig)

  • Att få anpassa terapin efter varje individs egna målsättningar och personlighet, är både roligt och givande! Talterapin får också väldigt bra effekt när man gör den på ett lekfullt sätt och väver in träningen i de olika övningarna man gör tillsammans. I min roll som talterapeut arbetar jag främst med barn och ungas språkutmaningar. Det handlar framför allt om olika typer av språkstörningar; språkförståelse, utmaningar vid berättande, meningsuppbyggnad samt artikulationsträning. Mitt arbetsområde sträcker sig mellan Vasa och Korsnäs och terapin sker för det mesta i barnens egen miljö (daghem, skola eller hemma), men jag tar även emot klienter i Folkhälsanhuset i Vasa. Som talterapeut är jag öppen, engagerad, tålmodig och flexibel – i det här jobbet får man vara väldigt kreativ eftersom alla klienter har olika behov och personligheter. Det allra bästa är att se de framsteg som klienterna gör! Mina arbetsspråk är svenska och finska.

  • Habilitering av sensoriska och motoriska ätsvårigheter
   Att jobba med människor
   Verbal dyspraxi
   AKK för alla
   Vägledarutbildning AKKtiv KomIgång
   Kerronnan pulmat – arviointi, kuntoutus ja vanhempien ohjaaminen

  • Kontakta

Kontakta oss

  • Åsa Lindroos-Lönnbäck

   Enhetschef, Jakobstad, Karleby och Vasa

  • tfn:
   044 066 5649

  • Som enhetsansvarig är det mitt jobb att se till att klienterna får den bästa möjliga rehabiliteringen hos oss. Vi erbjuder hög kvalitet vid rehabiliteringen på Folkhälsan och är i ständig utveckling. Vårt fokus är våra klienter och vi gör allt för att se till att klienterna har det bra och trivs med oss. Att få dela glädje med klienter och terapeuter är oerhört värdefullt och något jag uppskattar väldigt mycket i min jobbvardag. Välmående på arbetsplatsen är viktigt för oss och vi diskuterar mycket tillsammans för att nå olika lösningar. Som verksamhetsledare ser jag det positiva i allt och försöker underlätta arbetet för mina kolleger på bästa möjliga sätt. Tidigare arbetade jag med barn och vuxna med olika funktionsvariationer och gör det delvis fortfarande, men numera ligger mitt fokus på administration och organisation, vilket jag också tycker om. Välkommen att ta kontakt med mig om du vill veta mer om vår verksamhet!

   Visa mer
  • Kontakta