Forskning

Folkhälsans forskningscentrum

Ett av de huvudsakliga verksamhetsområdena vid Folkhälsan ligger på forskning. Folkhälsans forskningscentrum är en internationellt känd enhet med fokus på biomedicinsk forskning och hälsovetenskap inom forskningsprogrammen för genetik och folkhälsa.

Centret finns i Biomedicum på Helsingfors universitets medicinska campus och i Folkhälsans huvudbyggnad. Centret sysselsätter cirka 200 forskare och sakkunniga. Forskningscentrumets finansiering år 2022 var 8,718 miljoner euro, varav 41 procent var extern finansiering. Läs forskningscentrumets årberättelse 2022 här.

Läs mer

Ossian Schauman, en av Folkhälsans grundare och Folkhälsans första ordförande, och hans fru Betsy testamenterade nästan hela sin egendom för ändamålet att "etablera och upprätthålla ett svenskt institut för teoretisk och tillämpad genetisk forskning". Folkhälsans genetiska institut grundades således 1962. De första två decennierna fungerade institutet i nära samarbete med Minerva medicinska institut, senare också med Institutionen för medicinsk genetik vid Helsingfors universitet.

Under 1990-talet beslutade Folkhälsan att utvidga sin forskningsverksamhet för att även omfatta folkhälsorelaterad forskning. Folkhälsans forskningscentrum grundades 1994 och 1997 flyttade centret till sina egna lokaler i Folhälsans seniorhem på Mannerheimvägen 97. Sedan 2001 har huvuddelen av centret varit beläget i Biomedicum Helsingfors.

Centrumet har ett tätt samarbete med Helsingfors universitet som bygger på ett samarbetsavtal från 1996. Flera av gruppledarna på forskningscentret är professorer vid Helsingfors universitet. Fem forskargrupper är anslutna till forskarprogrammen på medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet för tiden 2019-2025: Grupperna Mäkitie, Groop och Tuomi inom forskningsprogrammen för klinisk- och molekylärmetabolism; Grupperna Kere och Kalliärvi inom forskningsprogrammen för stamceller och metabolism. Anna-Elina Lehesjoki och Hannes Lohi fungerar som "HiLIFE Fellows" på "Helsinki Institute of Life Science (HiLIFE)" vid Helsingfors universitet under perioden 2017-2020. 

Administraton

Forskningsstiftelsens styrelse ansvarar för anslagsbeviljning, ändamålsprövning och förkovran av förmögenheten för forskningen.

Styrelsemedlemmar

Siv Sandberg, ordförande
Alexander Bargum
Lisbeth Fagerström
Marcus Rantala

Folkhälsans verkställande direktör Georg Henrik Wrede deltar också i styrelsens sammanträden.

Forskningscentrets direktion har som övergripande uppgift att koordinera forskningscentrets verksamhet.

Direktionsmedlemmar

Tom Böhling (ordförande)
Ilse Julkunen (vice ordförande)
Christel-Gripenberg-Lerche
Georg Henrik Wrede

Presentatör: Anna-Elina Lehesjoki 
Sekreterare: Niklas Talling

Närvarorätt
Johan Eriksson
Siv Sandberg

Föreståndarens ansvar är att koordinera forskningsprogrammen med stöd av en operativ ledningsgrupp.

Ledningsgruppens medlemmar

Anna-Elina-Lehesjoki (ordförande)
Johan Eriksson
Jukka Kallijärvi
Markku Lehto
Eva Roos
Niina Sandholm
Heli Viljakainen
Tiinamaija Tuomi
Jaana Welin-Haapamäki (sekreterare)

Direktör: Anna-Elina Lehesjoki

Ekonomiansvarig: Nina Forss

Ekonomiadministratör: Sebastian Oey

Ledningens assistent: Jaana Welin-Haapamäki

Vetenskapskommunikatör: Simon Granroth

GDPR-sakkunnig: Outi Eloma

Direktör: Markku Lehto

Laboratoriemanager: Ann-Liz Träskelin

Kontakt

  • Anna-Elina Lehesjoki

   direktör, gruppledare

  • tfn:
   +358 50 5058894

  • Anna-Elina är direktör vid Folkhälsans forskningscentrum

   Visa mer
  • Kontakta
  • Jaana Welin-Haapamäki

   Sekreterare

  • tfn:
   050 539 5194

  • Jaana arbetar på Folkhälsans forskningscentrum.

   Visa mer
  • Kontakta