PARK - Parrelationer

Hur mår vi bra i vårt parförhållande?

Med PARK-materialet erbjuder vi intresserade en möjlighet att få insikter om vad vi behöver för att må bra i vår parrelation och vad som på ett negativt sätt belastar parförhållanden. Vi utbildar enligt efterfrågan i PARK-materialet runtom i Svenskfinland.

Två händer fotade på en grön bänk.

Folkhälsan har utarbetat ett material som belyser respekt och dess motsats, våld, i nära relationer. De olika delarna i materialet fokuserar på olika skeden som människor som lever i en parrelation går igenom. Det första materialet är DejtPARK som fokuserar på när vi inleder en nära långvarig relation. FöräldraPARK har fokus på när parrelationen utökas med barn. NyPARK tar fasta på separationer och att leva i ombildade familjer. Dessutom finns StarkPARK som har fokus på parrelationen i den övre medelåldern. 

Du kan bekanta dig med PARK-materialet här. 

Kontakt

  • Britt-Helen Tuomela-Holti

   Sakkunnig i familjearbete

  • tfn:
   044 788 1073

  • Kontakta
  • Pia Rosengård-Andersson

   Avdelningschef familjer och relationer

  • tfn:
   044 788 3620

  • Kontakta