Majblomman

Majblomman hjälper barn att lära sig simma

Försäljningen av majblommor sköts huvudsakligen av skolbarn via Folkhälsans lokalföreningar. Majblomman finns också till försäljning här på webben, i våra Folkhälsanhus samt i Luckan på olika orter. Nålen kostar 2 euro och pinset 5 euro. Du kan också stöda vår verksamhet genom att delta i den riksomfattande majblomsinsamlingen.

Beställ majblomman

 Avvikande leveranstider i juli

Under sommaren postas majblommor endast på onsdagar. Under perioden 18-31.7 postas inga majblommor.

Vi önskar er en skön sommar!

Folkhälsans Förbund

Simundervisning för barn

Majblomman är i dag en symbol för simundervisning och livräddning som är den viktigaste verksamhetsformen för de flesta Folkhälsanföreningarna och föräljningen av majblommor är en viktig inkomstkälla för detta ändamål. Årligen deltar cirka 7 000 barn i våra simskolor. Behovet av sommarverksamhet för barn är minst lika stort i år som tidigare, och likaså behovet av insamlade medel.

Simkunnighet räddar liv

Under de senaste åren har de finländska barnens simkunnighet dalat. Enligt en undersökning, som Undervisnings- och kulturministeriet hade beställt, kan endast varannan 12-åring (55%) simma 200 meter. Undersökningen gjordes 2022. Samma undersökning gjordes senast 2016. Då kunde tre av fyra 12-åringar (75%) simma samma sträcka. Simning är den enda idrottsgrenen som uttryckligen nämns i läroplanen.  

I Finland definieras simning som en medborgerlig färdighet. Alla i vårt land ska ha möjlighet att lära sig att simma för att kunna röra sig säkert i och vid vattnet. 

I Finland där vi har otaliga vattendrag och långa strandlinjer som berikar vår miljö, är simkunnighet en livsviktig färdighet. Enligt den nordiska definitionen är du simkunnig om du, efter att ha fallit i simdjupt vatten, klarar av att simma 200 meter, utan avbrott, varav 50 meter simmas på rygg.   

Simkunnighet är en färdighet som möjliggör upplevelser, främjar välmående och ökar säkerheten.  Simkunnighet är en förmånlig livförsäkring. Simkunnighet är bästa sättet att förebygga drunkningsolyckor. 

Under de sex senaste åren har de finländska barnens simkunnighet dalat. Enligt en undersökning, som Undervisnings- och kulturministeriet hade beställt år 2022, kan endast varannan 12-åring (55%) simma 200 meter. Enligt samma undersökning år 2016 kunde tre av fyra 12-åringar (75%) simma samma sträcka. Simning är den enda idrottsgrenen som uttryckligen nämns i läroplanen.  

Majblomman stärker det stöd som simundervisning och livräddning ger åt barn för att bli simkunniga. Simskolor är den viktigaste verksamhetsformen för många Folkhälsanföreningar och försäljningen av majblommor är en viktig inkomstkälla för detta ändamål. Årligen deltar cirka 7 000 barn i hallar och på badstränder. Behovet av sommarverksamhet för barn är minst lika stort i år som tidigare, och likaså behovet av insamlade medel. Sälj majblommor, stöd barn att lära sig simma. 

Riksomfattande insamling

Delta i den riksomfattande majblomsinsamlingen och stöd barnverksamhet i Folkhälsans lokalföreningar. Du kan bidra till insamlingen med en valfri summa genom en bankinbetalning till:

Aktia FI12 4055 1120 0450 79
Danske Bank FI74 8000 1870 8920 73
Nordea FI64 1562 3000 1093 32

Tack!

Insamlingstillståndets nummer RA/2021/98.

Inspiration för majblomspyssel

Känner du att du behöver lite inspiration för att komma igång? Se nedan hur du kan tillverka din egen fina majblomma med enkla medel. Eller ladda ner en färgläggningsbild, du hittar en printbar A4 i pdf-format nedan under "Om majblomman". 

 

 

Bilder från oss som gillar Majblomman

Sälja och köpa majblommor

I år ordnar vi majblomsförsäljning från och med 28.3. Årets majblomma är lila. 

Majblomsförsäljaren får 1 €/sålt pins och 0,40 €/såld majblomsnål. Ta kontakt med en Folkhälsanförening nära dig, om du vill sälja majblommor. Om du har frågor kan du kontakta oss på 050 360 7933 eller majblomman@folkhalsan.fi.

Försäljningen av majblommor sköts huvudsakligen av skolbarn. Majblomman finns också till försäljning på webben, i våra Folkhälsanhus samt i Luckan på olika orter. Årets majblomma är lila.

Om du har frågor kan du kontakta oss på 050 360 7933 eller majblomman@folkhalsan.fi.

Majblomman på Åland koordineras av organisationssekreterare Alexandra Walk-Liljeroos, tfn 040 519 4222 eller alexandra.walk-liljeroos@folkhalsan.fi.

Folkhälsan har ett arkiv med majblommor från olika årgångar. Ifall du vill uppvakta någon som fyller år med en majblomma från det år hen föddes, eller om hen samlar på majblommor och saknar en majblomma från ett visst år, kan du kontakta kampanjanplaneraren så kan vi se om just den majblomman du letar efter finns i vårt arkiv.

Här hittar du info om er studentförening vill sälja majblomman-halarmärken för att vara med och hjälpa barn lära sig simma.
Majblomman-halarmärken info

Om Majblomman

År 1907 kom Beda Hallberg i Göteborg på idén att tillverka och sälja en nålförsedd blomma till förmån för tuberkulossjuka barn.

Majblomman i Finland

Greta Klärich heter initiativtagaren till Majblomman i Finland. Hon introducerade också Mjölkdroppen i Finland, en föregångare till dagens rådgivningar. Den första majblomman såldes i Finland år 1908, för att finansiera Mjölkdroppens verksamhet.

I nästan fem decennier arbetade Greta Klärich för att förbättra förhållandena för dem som har det svårast i samhället. Efter att Mjölkdroppens verksamhet upplöstes tillföll rätten till majblomman Folkhälsan.

Folkhälsan skötte i början om försäljningen av majblommor tillsammans med Mannerheimförbundet. Samarbetet upphörde 1995 och sedan dess ansvarar Folkhälsan ensam för majblomsförsäljningen i Finland.

Samma blomma i Finland och i Sverige

Folkhälsan köper in majblommor via Majblommans Riksförbund i Sverige. Det är alltså samma majblomma i Finland som i Sverige. Majblommorna tillverkas i Kina av kostnadsmässiga skäl. 

Majblommans Riksförbund gör ett noggrant förarbete vid val av fabrik och ställer höga krav på leverantören. Majblomman och leverantören kommer överens om en uppförandekod enligt vilken de anställda ska ha goda arbetsvillkor och barnarbete får inte förekomma.

Majblomman besöker fabriken minst en gång om året och kollar att uppförandekoden efterföljs. Majblomman kan också göra oanmälda inspektioner av fabriken.

Majblomman – en lokal insamling

Majblomsförsäljningen är en medelanskaffningsform för Folkhälsans lokalföreningar. Intäkterna från majblomsförsäljningen går till största del till simundervisning och utbildning i livräddning. Under årens lopp har tiotusentals barn lärt sig simma i Folkhälsanföreningarnas regi. 

... och en riksinsamling

Den lokala majblomsinsamlingen, som majblomsförsäljningen utgör, kompletteras med en riksinsamling. De insamlade medlen används för att förverkliga simskolor.

Man kan delta i den riksomfattande Majblomsinsamlingen (insamlingstillståndets nummer RA/2021/98) genom en bankinbetalning till
Aktia FI12 4055 1120 0450 79
Danske Bank FI74 8000 1870 8920 73
Nordea FI64 1562 3000 1093 32

Folkhälsan ordnar majblomslopp främst i Österbotten. I Nyland ordnas Majmove-evenemang. Syftet med båda är att lyfta upp Folkhälsans majblomskampanj och att sprida rörelseglädje.

Mönstret till tröjan hittar du här

Mönstret till sockorna hittar du här.

Kontakt

  • Annika Höglund

   kampanjplanerare

  • tfn:
   050 360 7933

  • Kontakta
  • Linda Wilhelmsson

   Verksamhets- och kampanjkoordinator Åland

  • tfn:
   018 527 031

  • Kontakta