Dagverksamhet

Dagverksamhet för äldre

Välkommen till vår dagverksamhet! Syftet är att stöda äldre att bo hemma så länge som möjligt genom att stimulera till meningsfull sysselsättning och aktivitet.

Två seniorer sitter och samtalar med varandra.