Närståendevård

Närståendevård

Folkhälsans verksamhet finns för dig som tar hand om en närstående hemma. Närstående är alla som vårdar och har omsorg om en nära person som inte klarar sig självständigt i vardagen.

Verksamhet för närståendevårdare och unga omsorgsgivare

Börja med att välja region för att se vad som ordnas nära dig. Klicka sedan på en av kurserna för att få mer detaljerad information