Yrkesexamen i massage

Utbilda dig till massör!

Är du intresserad av att jobba inom social-, hälso- och idrottsområdet, främst inom rehabilitering och idrott? Då är massörsstudier ett bra val! Hos oss kan du utföra dina studier under 2-3 terminer.

Ansökan till Yrkesexamen i Massage, start hösten 2022 sker via Studieinfo, mer info kommer inom kort.

Massagestuderande övar på att massera.

Yrkesexamen i massage kan du avlägga på Norrvalla i Vörå och Solvalla i Esbo. Vi är den enda som erbjuder utbildning på svenska. Vi har ett professionellt team inom massörsutbildningen som leder undervisningen och utvecklingen.

Utbildningsprogrammet kan utföras under 2-3 terminer.

Kontinuerlig ansökan till Norrvalla och Solvalla är öppen!
Om ansökan mottagits korrekt, får ni genast en automatisk bekräftelse per e-post.

Samarbete mellan Folkhälsan och Arcada

Folkhälsan och Yrkeshögskolan Arcada fördjupar sitt samarbete från augusti 2021. Studerande som avlägger yrkesexamen i massage kan ansöka om att validera sina kompetenser eller delar av kompetenserna, om de studerar vidare inom ramen för utbildningsprogrammet Fysioterapeut (YH) på Arcada.

 

Kommande kurser

Klicka på en kurs om du vill få fram mer detaljerad information. Om inga kurser visas så finns i nuläget inga kurser insatta.

Info till samtliga studerande

Ansökan sker via Studieinfo. Länk till ansökan öppnas inom kort.


För att ansökan om studieplats skall vara giltig så bör betyg bifogas ansökan, följande betyg kan ansökan grundas på:

• Avgångsbetyg från grundläggande utbildningen (högstadiet)
• Gymnasiebetyg eller
• Yrkesutbildning

Inlämning av betyg, hälsodeklaration och personlig intervjublankett sker på följande sätt för att uppfylla den personliga datasekretessen:

1. Efter att ansökan stängts skickas ett krypterat e-postmeddelande till dig från skolan.

2. Genom att klicka på ”svara” så är även ditt svar på e-postmeddelandet krypterat.

3. Bifoga dina bilagor (betyg, ifylld hälsodeklaration samt personlig intervjublankett) som filer i PDF-format.

4. Önskar du bifoga övriga bilagor som stöder din ansökan, t.ex. CV, intyg, annat betyg etc. så är det fritt att bifoga även dessa i PDF-format.

Tveka inta att ta kontakt om frågor uppstår.

Norrvalla
Solvalla

Urvalsprovets delområden

- teoriprov
- ledarskaps- och instruktionsövningar
- styrketest i form av griptest
- personlig intervju

Teoriprov - Litteratur till inträdesförhör

Instuderingsmaterial

Ledarskaps- och instruktionsövningar och styrketest

Sökande ska instruera två övningar för en adept
- övning 1: knäböj med käpp ovanför huvudet (raka armar)
- övning 2: ett ergonomiskt korrekt lyft

Förbered dig för en instruktionen genom att bekanta dig med övningarna på förhand (använd egna källor). Avslutningsvis gör sökande ett griptest.

Personlig intervju

Ta med dig de blanketter som du får med kallelsen till urvalsprovet till den personliga intervjun.
De sökande får poäng för de olika delmomenten och antagningen görs utifrån totala poäng.

Kontaktpersonen för tilläggsansökan är David Fred david.fred@folkhalsan.fi

Examensspecifika krav på hälsotillstånd eller funktionsförmåga inom:

Yrkesexamen i massage (OPH-1934-2018)
Specialyrkesexamen i massage (OPH-1935-2018)

En omständighet som hänför sig till en sökandens hälsotillstånd eller funktionsförmåga får inte vara ett hinder för antagning som studerande. Som studerande kan dock inte den antas som på grund av sitt hälsotillstånd eller sin funktionsförmåga inte kan genomföra utbildningsrelaterade praktiska uppgifter vid en läroanstalt, på en arbetsplats eller i en annan lärmiljö, om kraven på säkerhet vid examina som avses i 81§ (531/2017) så förutsätter och om detta hinder inte kan undanröjas med rimliga åtgärder.

När det gäller personens hälsotillstånd eller funktionsförmåga ska man bedöma de begränsningar som eventuella sjukdomar medför och den individuella vårdsituationen i fråga om sjukdomarna.

Hinder för antagning som studerande kan vara:

• en pågående obehandlad psykos eller en depression som allvarligt försämrar funktionsförmågan eller en annan sjukdom som begränsar psykisk hälsa och funktionsförmåga som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen.

• sjukdom i stöd- och rörelseorganen, en skada eller annan sjukdom som begränsar fysisk hälsa och funktionsförmåga och som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen.

• en hudsjukdom som begränsar funktionsförmågan såsom ett kroniskt eksem som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen.

• missbruk eller beroende av berusningsmedel.

 

Information om Specialyrkesexamen i massage 2020-2022

Allmänt:          

Specialyrkesexamen i massage innebär fördjupat kunnande/specialisering, för att lyckas väl i utbildnings- och examensprogrammet behövs arbetserfarenhet från arbetsuppgifter med patienter och att du är aktiv i arbetslivet inom branschen.

Målgrupp:       

För dig som jobbar som utbildad massör i eget företag eller annans tjänst, för dig som jobbar inom hälso- och sjukvården, i första hand inom fysioterapi eller för dig som har motsvarande kunskaper, färdigheter och arbetserfarenhet från tidigare.

Genomförande:

Genomförs som flerformsstudier, dvs. när- och distansstudier, med betoning på distansstudier samt utbildning genom arbete på arbetsplatsen, även arbete med idrottare/idrottslag och tränare/träningsteam är en viktig del i utbildningen.

Planeringen utgår från att en väsentlig del av inlärningen sker i arbetsprocessen med dina patienter på din arbetsplats eller i ditt företag.

Du kan individuellt planera för att avlägga hela examen eller delar av examen.

Strukturen:     

Specialyrkesexamen i massage (477101) utgår från tre (3) kompetensområden:

1.      Kompetensområdet för idrottsmassage (3134) som leder till yrkesbenämningen: Idrottsmassör (SYE) (30073)

2.      Kompetensområdet för lymfmassage (3133) som leder till yrkesbenämningen: Lymfmassör (SYE) 30072)

3.      Kompetensområdet för massage (3132) som leder till yrkesbenämningen: Massör (SYE) (30071)

Länk till examensgrunderna: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/kooste/4556442

Omfattning:   

180kp (kompetenspoäng)

För att nå hela examen utgår planeringen från en tidsomfattning av 3 – 4terminer, för samtliga studerande görs en personligplan för utvecklandet av kunnandet (PUK) som innehåller den individuella studieplanen (PSP).

Uppbyggnad: 

Hela examen utgår från att du väljer ett (1) kompetensområde som består av:

1.      En (1) obligatorisk examensdel – 45kp

2.      Tre (3) valbara examensdelar – 135kp

Valbara examensdelar delas in i kategorier:

a)      kategori 1 – härifrån väljs två eller samtliga tre valbara examensdelar, kategorin inriktas på kompetensområdet du valt.

b)     kategori 2 – härifrån väljs en valbar examensdel OM enbart två valts från kategori 1, kategorin inriktas på de övriga kompetensområdena.

Examen:  

När samtliga examensdelar (obligatoriska+valbara) är avklarade genom godkända yrkesprov (4st) nås hela examen och yrkesbenämningen som anges i strukturen.

Utbildningsstart:       

16.11.2020 på Campus Norrvalla

Ansökan:         

Sker på Folkhälsans hemsida genom s.k. kontinuerlig ansökan, länk till sidan: https://www.folkhalsan.fi/vuxna/utbildningar/massorsutbildning/

Kontinuerlig ansökan innebär att du kan söka till utbildnings- och examensprogrammet när som helst.

Krav för antagning:
Sökande kallas till intervju efter att ha lämnat in giltig ansökan, intervjun verifierar de kriterier som anges under rubrikerna allmänt samt målgrupp, vid behov genomförs individuella tester.

Att inget i de examensspecifika kraven på hälsotillståndet som Utbildningsstyrelsen utfärdat stämmer in på dig, kraven finns presenterade på webbsidan för ansökningar.

Kostnad:          

350€/termin + kurslitteratur.

Kompetensområde som erbjuds:

Utbildningen som startar 16.11.2020 på Campus Norrvalla erbjuder kompetensområdet för idrottsmassage (3134)

Följande examensdelar erbjuds inom kompetensområdet:

300423 Muskelvård för idrottare, 45kp – obligatorisk examensdel.

300428 Arbete i ett träningsteam för idrottare, 45kp – valbar examensdel, kategori 1.

300427 Främjande av funktionsförmågan hos patienter med smärta i nedre extremiteten, 45kp – valbar examensdel, kategori 1.

300424 Främjande av funktionsförmågan hos patienter med smärta i övre extremiteten, 45kp – valbar examensdel, kategori 1.

300674 Arbete som arbetsplatshandledare, 45kp – valbar examensdel, kategori 1.

300426 Främjande och upprätthållande av vätskecirkulationen i kroppen med mekaniska behandlingar, 45kp – valbar examensdel, kategori 2.

Framtidsplaner:

Att kontinuerligt utveckla kursinnehåll inom de övriga kompetensområdena för att inom överskådlig tid för att kunna erbjuda också de två övriga kompetensområdena inom specialyrkesexamen i massage.

Följande område som kommer att erbjudas är kompetensområdet för lymfmassage (3133) som planeras inledas hösten 2022.

Utbildnings- och examensprogrammet inleds när valbara examensdelen 300426, Främjande och upprätthållande av vätskecirkulationen i kroppen med mekaniska behandlingar, 45kp genomförs i programmet som startar 16.11.2020.

Kontakt

  • Stefan Lillvik

   Lärare

  • tfn:
   050 016 0812

  • Kontakta
  • David Fred

   Lärare, handledare, Norrvalla

  • tfn:
   044 788 3761

  • Kontakta