Eftis

En trygg eftermiddag för de yngsta skolbarnen

Folkhälsans eftermiddagsklubbar erbjuder verksamhet på svenska efter skolan för skolbarn i årsklasserna 1 och 2. Verksamheten är fritidsbetonad och ska utgöra en motvikt till skolarbetet. Många av Folkhälsans eftis är diplomerade hälsofrämjande eftis.

Barnen sitter vid sina pulpeter och gör uppgifter i sina böcker, en vuxen hjälper till.

Folkhälsans eftis och morris

Läs mer

Det hälsofrämjande arbetet är en långsiktig och ständigt pågående process för att utveckla hela eftisets vardag till att bli en stödjande och främjande miljö för hälsa och trygghet.

Det gör vi bland annat genom att arbeta med:

 • En helhetssyn på begreppet hälsa (fysisk, psykisk och social hälsa)
 • Ett hälsofrämjande synsätt och förhållningssätt
 • Att stärka känslan av sammanhang; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för alla på eftiset
 • Ökade möjligheter till delaktighet och ansvar

Med understöd av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne

 

  • Helena Pulkkinen

   Enhetschef, eftermiddagsverksamheten i huvudstadsregionen och Åbo

  • tfn:
   050 376 8196

  • Kontakta
  • Hannah Seger-Liukko

   Koordinator

  • tfn:
   044 788 3665

  • Hannah är koordinator för eftermiddagsverksamheten och sommarklubbarna i huvudstadsregionen.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Emily Hagberg

   Enhetschef

  • tfn:
   044 788 3701

  • Ansvarig för barnverksamheten i Österbotten, enhetschef för Päivis i Närpes, Vasa daghem och eftisverksamheten i Vasa

   Visa mer
  • Kontakta