Simlärarutbildning

Simlärare - världens bästa sommarjobb!

Vi utbildar varje år simlärare i Nyland, Åboland, Österbotten och på Åland. Efter avklarad utbildning har du möjlighet att jobba som simlärare både i hall vintertid och på strand sommartid. Det finns gott om jobb för duktiga simlärare.

Folkhälsans simskolelärare leder simskola för barn i grundskolan

Simlärare för Folkhälsan

Kursen består av tre närstudieveckoslut och distansstudier mellan veckosluten. Sammanlagt uppgår kursen till 100 timmar. Kursen är intensiv – vi simmar mycket och varvar simningen med teori och diskussioner. Under kursen genomförs både praktiska tester och ett teoriprov

Kursdeltagarna brukar bli ett sammansvetsat gäng. Under kursens gång vi hjälper varandra, hejar på varandra och övar tillsammans under ledning av erfarna kursledare.

Specialsimlärarutbildning

Utbildningen fokuserar på att ge dig färdigheter att organisera och anpassa simundervisningen enligt specialgruppers behov samt att fungera som ansvarig specialsimlärare och att handleda simassistenter. Dessutom du har nytta av utbildningen i simundervisning för barn-, ungdoms- och vuxengrupper.

Specialsimlärarutbildningen riktar sig i huvudsak till dig som är utbildad simlärare samt till personer som jobbar med rehabilitering, undervisning och idrott. Du kan delta i utbildningen fastän du inte är utbildad simlärare, du får då ett intyg på att du är simassistent.

Utbildningen omfattar femtio timmar (närstudier och distansstudier) och den består av teori och flera praktiska pass för grupper som behöver specialstöd.

inspirera till rörelseglädje i vatten

Vattengymnastikledarutbildning

Om du trivs med människor, tycker om att leda grupper och vill sprida rörelseglädje i vatten är grundkursen i att leda vattengymnastik för dig. Folkhälsan erbjuder vattengymnastik för olika målgrupper och behöver instruktörer för det.

Vattengymnastikledare för Folkhälsan

Målsättningen med utbildningen är att du ska kunna fungera som vattengymnastikledare för Folkhälsans olika grupper. Utbildningen ger dig redskap att leda vattengymnastik på ett hälsofrämjande sätt och trygghet i din roll som ledare.

Under den två dagar långa utbildningen behandlar vi teman som vattnets egenskaper, grunderna i hälsomotion, upplägg av ett pass, användning av musik, genomgång av rörelsebank samt undervisningsövningar. Utbildningen består av en hel del praktiska övningar i bassäng.

Välj region och visa utbildningar nära dig

Du kan klicka på en kurs för att få fram mer detaljerad information. Om ingen region nära dig visas finns inga kurser insatta just nu. Om du vill ha information om kommande utbildningar kan du kontakta en av personerna längst ned på sidan.

Frågor och svar

Som ansvarig simlärare ska du kunna rädda en nödställd från det djup som det är i simhallen eller vid stranden. Folkhälsan förutsätter att den ansvariga simläraren klarar av att dyka till 4 meters djup. Fungerar du som hjälpsimlärare eller assistent behöver du inte klara av djupet 4 meter.

Ja. Folkhälsan ordnar årligen fortbildningar för sina simlärare. Fortbildningarna är obligatoriska (gratis) och en förutsättning för att få jobba som simlärare hos oss. Simlärarens ansvar är stort och myndigheterna har klara bestämmelser som vi följer. För att hålla en hög kvalitativ nivå både vad gäller innehållet i simundervisningen och säkerhetsfrågor är det viktigt att alla våra simlärare fortbildar sig årligen.

Som krav har vi skrivit "goda simkunskaper". Det betyder att du ska kunna simma hyfsat bra, men du behöver inte kunna simma tekniskt rätt. Tekniken lär du dig under simlärarutbildningen. Du ska ha en god grundkondition för vi simmar mycket under utbildningen.

Närvaron är 100% men ibland händer det att någon blir sjuk. Då kan man diskutera med kursledaren hur man gör. Sjukdom är det enda som vi godkänner som orsak till frånvaro.

Kursens prestationskrav
Godkända undervisningsövningar
Godkända distansuppgifter
Transport av nödställd med och utan hjälpmedel
Hopp med huvudet före från 1 m

Djupdykning, två föremål från 1,8m-4m djup, ett föremål i taget
Godkända prov i simteknik (bröstsim, ryggsim och crawl)
Godkänt skriftligt prov

Vi kommer också att träna på:
Hopp fötterna före 3 m
Djupdykning efter 2 föremål vid 4 meters djup
För att bli godkänd simlärare behöver man inte klara av dessa två moment men observera att vissa arbetsgivare kan kräva att man skall ha klarat av det, om t.ex. om man jobbar vid en simhall / strand där det är djupare än 2 meter eller finns hopptorn

Viktigt att veta

Kvalifikationer för kursen är goda simkunskaper och 18 års ålder. Om du är 17 år men fyller 18 år under samma år kursen arrangeras är du välkommen med, men du får ditt diplom först då fyller r 18 år.Du får jobba som ansvarig simlärare då du fyllt 18 år. Som 17-årig får du jobba som hjälpsimlärare.

Anmälan till simlärarutbildningen är bindande och eventuell annullering av kursanmälan ska du göra senast två veckor innan kursstarten. Ifall du annullerar 1-2 veckor före kursstarten debiterar vi halva kursavgiften. Annullerar du mindre än 1 vecka före kursstarten krediterar vi kursavgiften endast mot läkarintyg. Kurspris: 350 €.

Validering innebär att en utbildning har genomgått en systematisk granskning och arrangören garanterar att utbildningen håller en viss nivå och kvalitet.

När du deltar i en utbildning som har validerats kan du få en studiepoängsrekommendation som beskriver utbildningens omfattning, innehåll och mål för kunnande. Med hjälp av studiepoängsrekommendationen kan du sedan anhålla om att få studiepoängen tillgodoräknade inom den formella utbildningen (t.ex. yrkesutbildning eller gymnasium).

Med hjälp av valideringen kan du också synliggöra det lärande som du har uppnått i din fritidsverksamhet inom fria bildningen för en bredare målgrupp t.ex. arbetsgivare.

Ansök om en studiepoängsrekommendation

För att kunna ansöka om studiepoäng ska du uppnå utbildningens uppsatta kriterier:

-100% närvaro
-godkända undervisningsövningar
-godkända distansuppgifter
-transport av nödställd med och utan hjälpmedel
-hopp men huvudet före från 1m
-djupdykning, två föremål (ett i gången) från 1,8-4 meters djup
-godkända prov i simteknik (bröstsim, ryggsim och crawl)
-godkänt skriftligt prov 

När du deltar utbildningen ska du själv be om att få studiepoängsrekommendationen. För att få studiepoängen tillgodoräknade i den formella utbildningen ska du kontakta t.ex. studiehandledaren i skolan för att diskutera tillgodoräkningen. Det är alltid den mottagande utbildningsanordnaren som avgör om utbildningen kan tillgodoräknas.

För att anhålla om en studiepoängsrekommendation för Folkhälsans simlärarutbildning ska du fylla i en blankett som du får av simkoordinatorn i din region. Studiepoängsrekommendationen utfärdas av SFV:s studiecentral tillsammans med Folkhälsans förbund.

Kontakt oss om simlärarutbildningen

  • Erika Kvarnström

   Koordinerande simlärare Åland

  • tfn:
   018 527 042

  • Kontakta
  • Mari-Sofi Johansson

   Sim- och aktivitetskoordinator i Åboland

  • tfn:
   040 843 3713

  • Mari-Sofis arbetspunkt finns i Åboland.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Ghita Johansson

   Simkoordinator i Nyland

  • tfn:
   044 788 3756

  • Ghita jobbar som simkoordinator i Nyland. Hon planerar och ordnar aktiviteter och utbildningar inom babyberöring.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Natascha Mangs

   Simkoordinator i Österbotten

  • tfn:
   044 788 6034

  • Kontakta

Kontakta oss om vattengymnastikledarutbildningen

  • Malin Grönros

   Sakkunnig i fysisk aktivitet och hälsa, Nyland

  • tfn:
   044 788 5971

  • Kontakta
  • Mikaela Wiik

   Sakkunnig i arbetsvälbefinnande

  • tfn:
   044 788 1062

  • Mikaelas arbetspunkt finns i Nyland.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Natascha Mangs

   Simkoordinator i Österbotten

  • tfn:
   044 788 6034

  • Kontakta