Tidigare donatorer

Tidigare donatorer och fonder

Grunden för Folkhälsans verksamhet har lagts tack vare åtskilliga donationer, testamenten och insamlingar genom åren.

Ett knippe med gamla kuvert och bilder på skrivbord.

Folkhälsan grundades som en självständig förening år 1921, och föreningens ändamålsparagraf har stått oförändrad sedan starten. Enligt ändamålsparagrafen har Samfundet Folkhälsan i svenska Finland till uppgift att verka för folkhälsans främjande i svenska Finland, dels genom allsidig vetenskaplig undersökning av befolkningens andliga och kroppsliga hälsa, dels genom praktiska åtgärder, ägnade att gynnsamt inverka på denna.