Antimobbning

Antimobbning i daghem, skolor och idrottsföreningar

En trygg och trivsam miljö i daghem, skolor och inom idrott påverkar barn och ungas välmående och deras inlärningsförmåga. Att skapa trygga miljöer kräver ett långsiktigt och konsekvent arbete där alla både barn, unga, pedagoger, tränare och föräldrar känner sig delaktiga och förbinder sig till att jobba för att främja trygga och respektfulla relationer.

Två personer i sneakers och färggranna knästrumpor står mittemot varandra.

Bra kamratrelationer förebygger mobbning

Trygga och positiva kamratrelationer bidrar till barns och ungas välmående. Vi stöder pedagoger barn och unga att jobba för ett respektfullt klimat i daghem, skolor och idrottsföreningar.

Om du är intresserad att ta del av våra utbildningar gör du det genom att välja region och se vilka kurser som ordnas nära dig eller på distans. Du kan också kontakta oss om du vill skräddarsy en utbildning eller önskar mera information.

Till materialbanken

Beställ material inom antimobbning

Dagisfredsmaterial Beställ skolmaterial Kompiskonst Material för idrottsföreningar

Prenumerera på nyhetsbrevet för dig som jobbar på daghem

I vårt nyhetsbrev informerar vi om material och verksamhet som Folkhälsan erbjuder dig som jobbar inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning. Brevet utkommer tre gånger i året.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Välj region och visa kurser och föreläsningar kring mobbning

Välj region för att se kurser som ordnas nära dig. Om du klickar på en kurs får du fram mer detaljerad information. Om inga områden visas finns det just nu inga kurser insatta. Om du vill fråga om kommande kurser kan du kontakta en av personerna som anges längst ned på sidan.

Kontakt

  • Jennie Stolzmann-Frankenhaeuser

   Sakkunnig, småbarnspedagogik

  • tfn:
   044 788 3633

  • Mobbningsförebyggande arbete bland barn under skolåldern Teamansvarig, Teamet för trygga relationer

   Visa mer
  • Kontakta
  • Maria Lingonblad

   Sakkunnig, skola

  • tfn:
   050 304 2163

  • Mobbningsförebyggande arbete i skolan

   Visa mer
  • Kontakta
  • Maria Stoor-Grenner

   Sakkunnig, småbarnspedagogik

  • tfn:
   044 788 6030

  • Mobbningsförebyggande arbete bland barn under skolåldern

   Visa mer
  • Kontakta
  • Tove Ajalin

   Sakkunnig, skola

  • tfn:
   044 788 6285

  • Mobbningsförebyggande arbete i skolan

   Visa mer
  • Kontakta
  • Karin Storbacka

   Sakkunnig, idrott

  • tfn:
   044 788 6309

  • Mobbningsförebyggande arbete inom idrott

   Visa mer
  • Kontakta