Kom med, du behövs!

Vill du bli medlem i Folkhälsan eller engagera dig som frivillig?

Bli medlem

Bli medlem

Folkhälsan är en aktiv medborgarorganisation med 19 000 medlemmar. De kring 100 lokala föreningarna utför hälsofrämjande arbete lokalt och på ideell grund.

Gemensamt för de flesta lokalföreningar är simskolorna och försäljningen av majblommor. Verksamheten kan omfatta allt möjligt, från barnverksamhet och motionsaktiviteter till äldreomsorg, bland annat stöd till närståendevårdare.

Styrelser

Landskapsföreningens i Nyland rf:s styrelse år 2022

Ordförande:
Eva Biaudet (Stan)

Ordinarie:
Sylvi Beck (Munksnejden)
Marina Bergman-Pyykkönen (Lahtis)
Emma Fabricius (Hagalund)
Sebastian Gripenberg (Munksnejden)
Laura Günsberg-Sandström (Sibbo)
Anja Hayes (Stan)
Runa Kraemer (Degerby)

Mattias Lindroth (Östra Helsingfors)
Thérèse Meriheinä (Lovisa)
Anna Moberg-Jokinen (Hyvinge) 
Tina Väyrynen (Borgå)
Maarit Westerén (Kyrkslätt)

Suppleanter:
Monica Gustafsson (Borgå)
Michaela Holm (Sjundeå)

Patrik Karlsson (Östra Helsinge)
Lena Rönn (Kervo)            
Camilla Tronti-Stenholm (Esboviken)
Monica Weckström (Esboviken)

Ordförande
Nilsson Minna

Blomqvist Johanna, Folkhälsan i Kimito
Ekman Malin, Folkhälsan i Dalsbruk
Finnberg Solbritt, Folkhälsan i Åbo
Hynynen Andrea, Folkhälsan i Pargas
Lagström Maria, Folkhälsan i Korpo
Lindberg-Jaakkola Lotta, Folkhälsan i Iniö
Malmberg May-Len, Folkhälsan i Dragsfjärd
Molander Lisa, Folkhälsan i S:t Karins
Segersven Barbro, Folkhälsan i Hitis
Sundberg Daniela, Folkhälsan i Västanfjärd
Weckman Mia, Folkhälsan i Nagu
Wilson Tuija, Folkhälsan i Reso
Vörlund-Wallenius Terhi, sakkunnig

Ordförande
Thor-Björn Wik

Erika Boman
Jens Polviander
Åsa Engqvist
Kurt Wendelin
Ove Mattsson
Niklas Wasén
Patricia Andila
Trond Hornseth
Alexandra Walk-Liljeroos
Erika Borenius-Kankkonen
Tomas Fellman
Carina Henriksson
Carl-Johan Welander
Mia Björling
Liselott Eriksson
Christina Lundberg
Henrik Karlsson
Jana Lindholm

Beijar Bengt, ordf. 

Arnautovic Senada
Häggqvist Jeanette (ersättare)

Bergvik Kristina
Kullas-Norrgård Kristina (ersättare)

Eriksson Roger
Rönnlund Carina (ersättare)

Grankvist Pia                     
Hartman Maria (ersättare)

Gull Olle
Nordman-Byskata Carina (ersättare)

Lindqvist Robert

Björkqvist Ida-Maria (ersättare)

Linqvist Rita
Broman Sandra (ersättare)

Nylund Marika
Björkman Pia (ersättare)

Risberg Ann-Katrine
Granholm Lena (ersättare)

Rönnlund Christer
Eklund Annica (ersättare)

Eva Wilenius
Berglund-Koivusalo Lillemor (ersättare)

Willför Ann-Charlotte
Nyman Ann-Charlotte (ersättare)